Hemma Omsorg i Jönköping AB

 • Pris

  START AV BOENDET KOMMER SKE 1 DECEMBER 2021 UTIFRÅN ATT TILLSTÅND BEVILJATS FRÅN IVO.

  En individuell pris upprättas utifrån den unges behov.

 • Antal platser/Boendeform

  5 platser

 • Främmande Språk

  Kommer fyllas på då flerspråkiga anställs.

 • Ramavtal

  Kommer fyllas på kontinuerligt då ramavtal upprättas.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi vill skapa ett hållbart företag och det kan förklaras med att ¨med mindre göra mer¨. Det handlar om att allt vi gör i våra boenden ska vara hållbart utifrån områden som sociala, miljö och ekonomiska frågor. Vi vill maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning sker utifrån genomförandeplanen och den rapportering som respektive socialtjänst efterfrågar.

 • Utslussning/Eftervård

  Görs upp tillsammans med den unge, vårdnadshavare, skola och socialtjänst.

 • Skola/Kursverksamhet

  Inför inflytt till boendet har kontakt tagits med samordnare på kommunen där vi finns. En plan görs upp för att så snabbt som möjligt skola skall börja fungera.

 • Sysselsättning

  Skola kan kombineras med praktik då det finns behov av det.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden är individuell och utgår ifrån genomförandeplanen och de mål som sätts där.

 • Inskrivningsförfarande

  Verksamhetschef och stödperson besöker den unge och dess vårdnadshavare. En kartläggning görs och det planeras för besök på boendet. En genomförandeplan upprättas tillsammans med den unge, socialtjänst och vårdnadshavare innan inflytt. Genomförandeplanen ligger sedan till grund för de beho Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Minst 50% av personalen kommer att ha en adekvat eftergymnasial utbildning, se nedan. Samt resterande personalgrupp adekvata gymnasieprogram enligt nedan. Gymnasieprogram: Omvårdnadsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet. KY, YH & FHSK- utbildningar: Behandlingspedagog/assistentu Läs mer...

 • Konsulter

  I de fall och inom de områden vi behöver kommer konsulttjänster köpas in av erfaren konsulter på respektive område.

 • Handledning

  Handledning kommer köpas in vid behov.

 • Samverkan

  Vi kommer på de orter vi finns aktivt arbeta med de skolor, föreningar och intresseorganisationer verkar. För Hemma omsorg är det viktigt att vi finns med i sociala miljöer och ger något tillbaks till samhället.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi kommer arbeta med ISO 26000 under 2021-22 för att kunna motsvara de krav som man i framtiden har på företagens sociala ansvar. ISO 14001 är det Certifieringsverktyg som vi kommer använda inför för att på sikt nå våra miljömål.

 • Fortbildning

  Den tillsvidareanställda personalen kommer att ha en individuell utbildnings och utvecklings plan som kontinuerligt kommer uppdateras.

 • Kommunikation/Avstånd

  Bussar och kommunikation finns i anslutning till boendet. Då det ej går att använda kommunala kommunikationer kommer färdtjänst eller boendets bil att användas.

 • Övrigt

  Stor kompetens finns i Diabetes typ 1.

Hemma Omsorg i Jönköping AB

 • Kråkeredsvägen 63
  504 46 Borås


 • hemmaomsorg.se
 • Org-nr: 559271-9743
 • Kontaktperson
 • Peter Andrén
  010-2228791
  peter.andren@hemmaomsorg.se
 • Maria Seth
  010-2228792
  maria.seth@hemmaomsorg.se
 • Pojkar 12-18 år
 • Flickor 12-18 år
 • Män 18-21 år
 • Kvinnor 18-21 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2021-10-14
Hemma Omsorg i Jönköping AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida