Logo
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image1.jpg

9vB Sverige AB Aminagården & Lovisagården

 • Antal platser/Boendeform

  6 stycken platser på Lovisagården HVB & 6 platser på Aminagården HVB.

 • Verksamhetsbeskrivning

  9vB driver två stycken HVB som ligger i hjärtat av Skåne. Lovisagården & Aminagården. Dessa har mycket gemensamt men är ändå väldigt unika på sina sätt. Familjär atmosfär och delaktighet är det som för dem samman! Vår idé är att vara en platt organisation med mycket närhet inom och utom or Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Efter en vistelse på HVB eller i Stödboende kan det behövas fortsatt stöd i anpassningen till vardagen. Även om syftet hela tiden är att uppnå självständighet, kan det ibland saknas vissa färdigheter för vardagen helt ensam eller i sin vanliga kontext. Vi kan då finnas kvar med vår behandl Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi tror att det viktigaste är en strukturerad behandlingsprocess och att den är imperativ. I processen använder vi evidensbaserade metoder, hög kompetens och samlad erfarenhet för att skapa en terapeutisk behandlingsmiljö. Varje individ får möjlighet till att förändra och påverka sin egen Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  För att hitta bästa möjliga placering diskuterar vi alltid en förfrågan tillsammans med er för att se till behov och söka matchning. Vid en möjlig placering vill vi att ungdomen kommer på besök, träffar oss och ser vår verksamhet. Som läget är idag, går det också att ha digitala möten onli Läs mer...

 • Handledning

  Vi har handledning 1 gång per månad med psykolog.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vårt kvalitets- och ledningssystem är det verktyg verksamheten använder för att leva upp till kvalitetspolicy och fastställda mål. Vi har rutiner och instruktioner som omfattar alla kvalitetspåverkande aktiviteter i verksamheten, samt sättet att arbeta. Vårt kvalitetssystemet ska förebyg Läs mer...

 • Referenser

  Finns flertal på begäran.

9vB Sverige AB Aminagården & Lovisagården

 • Vittskövle 1145
  268 90 Svalöv
  010-1502130
 • info@9vb.se
  www.9vb.se
 • Org-nr: 556980-7158
 • Kontaktperson
 • Placeringsrådgivning/ förfrågan
  010-1502136
  placering@9vb.se
 • Joakim Nilsson
  010-1502131
  joakim@9vb.se
 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 15-18 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • ADHD
 • Skolproblematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-07-22
9vB Sverige AB Aminagården & Lovisagården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida