Logo
 • image2.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image10.jpg
 • image11.JPG
 • image13.JPG
 • image14.JPG
 • image15.jpg
 • image17.jpg

4:e Våningen I Jönköping AB

 • Antal platser/Boendeform

  6 platser på HVB samt 2 platser med HVB-placering i träningslägenhet .
  5 platser i Stödlägenhet.

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Polska, Dari, Persiska

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med så gott som samtliga kommuner i Sverige via ADDA, Göteborg, Eskilstuna, Skåne, Örebro mfl.

 • Verksamhetsbeskrivning

  4:e Våningen i Jönköping har funnits i över 20 år, sedan 2001. Vi har en lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar på HVB och i utsatta situationer. Vi har ett HVB med tillhörande träningslägenheter samt en enhet med Stödlägenheter. 4:e Våningen HVB Till vårt HVB kommer ungdomar Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Då vi har både HVB, träningslägenheter samt Stödlägenheter inom vår verksamhet har vi möjlighet till flexibla lösningar, utsluss som mer självständigt boende med kontinuerlig professionell omsorg, tillsyn och uppföljning av trygga vuxna.
  Även möjlighet till eftervård finns.

 • Skola/Kursverksamhet

  En fungerande skolgång är oftast en viktig pusselbit för att få till en fungerande vardagsstruktur, en meningsfull sysselsättning och ett positivt socialt sammanhang med andra ungdomar. Skolan är såklart även viktig för framtida möjligheter till sysselsättning. Vi är vana vid att ha ett Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vårt mål är att varje ungdom ska ha en aktiv fritid som känns meningsfull och som får dem att må bra. Det kan handla om olika typer av fysisk aktivitet, träning, idrott, gym eller liknande men det kan också handla om aktiviteter som handlar om musik och kultur. I många fall kan vi bygga på Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vår verksamhet genomsyras av ett lågaffektivt bemötande och grundprincipen att alla gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Vi är ett miljöterapeutiskt boende där struktur och förutsägbarhet bidrar till goda relationer mellan ungdom och personal. Detta ligger till grund för en positiv Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Vi följer en mall för information samt och gör därefter en matchning innan beslut om inskrivning görs. Vi är måna om att en ny placering ska bli så bra som möjligt från start och gör därför tillsammans med uppdragsgivare en plan för studiebesök, samtal och information till den unge inför Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi har efter en hög personaltäthet dygnet runt och all ordinarie personal har adekvat utbildning. Personalgruppen består av både kvinnor och män från olika bakgrunder och olika åldrar. Ledningsgruppen består av Föreståndare, Verksamhetschef och Samordnare. Föreståndare Jimmy Olausso Läs mer...

 • Handledning

  Personal på 4:e Våningen får handledning löpande av välmeriterad handledare.

 • Kommunikation/Avstånd

  Jönköpings geografiska läge gör att det finns goda kommunikationsmöjligheter till stora delar av landet.

 • Referenser

  Kan ges vid förfrågan

4:e Våningen I Jönköping AB

 • Pojkar 13-20 år
 • Flickor 13-20 år
 • Män 13-20 år
 • Kvinnor 13-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (4)

Senast uppdaterad: 2024-02-19
4:e Våningen I Jönköping AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida