Logo
 • image2.jpg
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image1.jpg

Alternatiff AB Kilafors Herrgård, särskilt boende, korttidsboende.

 • Pris

  Ramavtal eller individavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Herrgårdsbyggnaden innefattar förutom restaurangkök/ träningskök, matsalar, allmänna utrymmen, bibliotek, gym och kontor tio separata rum med eget badrum med toalett och dusch, korttidsboende enligt 7 kap. 1 § 3, för män och kvinnor i åldrarna 25–70 år. Det närliggande annexet inrymmer sj Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska.
  Spanska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Alternatiff AB välkomnar till sitt första SOL-boende, Kilafors Herrgård som ligger beläget i vackra Hälsingland, direkt anslutning till sjön Bergviken. Med sin hänförande omgivning välkomnar nu herrgården ett särskilt boende enligt 7 kap. 1 § 2 män och kvinnor i åldrar 25 år och uppåt samt Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning och utvärdering av placeringen sker kontinuerligt eller efter överenskommelse med uppdragsgivare, baseras på genomförandeplanen (IBIC) som i sin tur tar ansats i vårdplanen. Insatser anpassas för att möjliggöra ökad måluppfyllelse. Kilafors Herrgård har i sitt kvalitetsledni Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till stegvis utslussning via våra separata lägenheter som finns i närliggande annex.

 • Sysselsättning

  Nedan följer några förslag på olika inriktningar av aktiviteter vi erbjuder på Kilafors Herrgård. Fysisk aktivitet: Inriktningen innehåller många aktiviteter med fokus på välbefinnande och träning. Daglig fysisk aktivitet ingår som en självklar del i den dagliga omvårdnaden. Både ind Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Våra metoder grundar sig i Ett självständigt liv (ESL), Lågaffektivt bemötande (LAB), individuella samtal, tydliggörande, struktur och rutiner samt medicinsk behandling. Vi har möjlighet att ta emot klienter som har läkemedelsassisterad behandling och kan efter bedömning av mottagning Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  1. Förfrågan om placering mottas via telefon där en kortare presentation ges av den enskilde och dess situation samt en kort presentation om Kilafors Herrgårds verksamhet och arbetssätt. 2. Om handläggaren och föreståndare anser att klienten kan komma att gynnas av inskrivning utför föres Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Omvårdnadspersonalen utgörs till merparten av utbildade undersköterskor och socialpedagoger där vissa är specialistutbildade. Aktivitetspersonal sju dagar i veckan. Dagtid tjänstgör en leg. sjuksköterska och jourtid beredskapssjuksköterskor. Vår psykiatriker Ingemar Sköld arbetar utöver si Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker.
  Specialpedagog.

 • Handledning

  Extern, Metod- och processhandledning.
  Intern samt externt, Lågaffektivt bemötande (LAB).

 • Samverkan

  Klienter erbjuds att skrivs in på Din Hälsocentral i Alfta (vårdcentral). Vi samverkar även med Munhälsan- Nödvändig tandvård, Folktandvården Bollnäs. Oavsett placeringsform är det viktigt att klient är delaktig om de vill samverka med Bollnäs psykiatriska öppenvårdsmottagning eller psyk Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kilafors Herrgård bedriver systematiskt kvalitetsarbete med grund i verksamhetens omsorgsideologi och Socialstyrelsens direktiv för ledningssystem. Ledningssystemet kommer att vara uppbyggt i IDOK som är ett heltäckande och processorienterat verksamhetssystem som uppfyller lagstiftningens Läs mer...

 • Fortbildning

  Fortbildning i Ett självständigt liv (ESL), Lågaffektivt bemötande (LAB), mint en gång per år för tillsvidareanställda och visstidsanställda. Inför semesterperiod utbildas även vikarier. Kilafors Herrgård kommer att ta in HLR-instruktör och utföra brandövningar i enlighet med aktuella Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Kilafors Herrgård ligger 1,2 km Kilafors centrum där ni finner tågstationen. I centrum finns det bland annat mataffärer, bensinstation, restauranger, badhus, padelbana och biograf.
  Cirka 300 meter finns bussförbindelser.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Kilafors Herrgård har ett hus, Södra flygel med en altan mot Kilån. Där välkomnar vi anhöriga till våra klienter att övernatta vid besök på Kilafors Herrgård. Södra flygel är fullt utrustad med kök, 2 badrum och flertal sovrum. I vår verksamhet välkomnar vi klienter som vill ha med sig s Läs mer...

Alternatiff AB Kilafors Herrgård, särskilt boende, korttidsboende.

 • Män 25-70 år
 • Kvinnor 25-70 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-08-20
Alternatiff AB Kilafors Herrgård, särskilt boende, korttidsboende.

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida