Logo
 • image1.jfif
 • image3.png
 • image4.jpg
 • image5.jpeg
 • image6.png

Alternatiff AB Kilafors Herrgård, särskilt boende, korttidsboende.

 • Pris

  Ramavtal eller individavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Bostad med särskild service kap. 1 § första stycket 2 och hem för viss annan heldygnsvård enligt 7 kap. 1 § 3 enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kilafors Herrgård har sju lägenheter som avser bostad med särskild service för personer från 25 år och tio platser som avser hem för viss an Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Tyresö kommun. Falun Borlänge. Värnamo

 • Verksamhetsbeskrivning

  Alternatiff AB är ett nischat bolag inom vård och omsorg, med fokus att bedriva verksamhet i modern tappning för vår målgrupp som är personer med psykisk funktionsnedsättning. Kilafors Herrgård tar inte emot personer med ett aktivt missbruk däremot ingår personer med ett tidigare missbruk Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning och utvärdering av placeringen sker kontinuerligt eller efter överenskommelse med uppdragsgivare, baseras på genomförandeplanen (IBIC) som i sin tur tar ansats i vårdplanen. Insatser anpassas för att möjliggöra ökad måluppfyllelse. Kilafors Herrgård har i sitt kvalitetsledni Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till stegvis utslussning via våra separata lägenheter som finns i närliggande annex.

 • Sysselsättning

  Alla aktiviteter och sysselsättning är individanpassad. Kontaktpersoner har uppföljning genom samtal med mål att utveckla individens förmåga att reflektera och analysera sin egen roll i olika sammanhang. Samtal struktureras utifrån individens erfarenheter och individuella förmåga. Bi Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Våra metoder grundar sig i Ett självständigt liv (ESL), Lågaffektivt bemötande (LAB), individuella samtal, tydliggörande, struktur och rutiner samt medicinsk behandling. Vi har möjlighet att ta emot klienter som har läkemedelsassisterad behandling och kan efter bedömning av mottagning Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  1. Förfrågan om placering mottas via telefon där en kortare presentation ges av den enskilde och dess situation samt en kort presentation om Kilafors Herrgårds verksamhet och arbetssätt. 2. Om handläggaren och föreståndare anser att klienten kan komma att gynnas av inskrivning utför föres Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Majoriteten av boendestödjare är utbildade socialpedagoger eller undersköterska med inriktning psykiatri samt har mångårig kompetens att arbeta med verksamhetens målgrupp. Medicinska kompetensen är hög. Sjuksköterskor, kvalitetssamordnare, specialistläkare i allmänpsykiatri och speciali Läs mer...

 • Konsulter

  Ingemar Sköld. specialistläkare allmänpsykiatri.

 • Handledning

  Internt, Metod- och processhandledning
  Intern samt externt, Lågaffektivt bemötande (LAB) och ESL

 • Samverkan

  Klienter erbjuds att skrivs in på Din Hälsocentral i Alfta (vårdcentral). Vi samverkar även med Munhälsan- Nödvändig tandvård, folktandvården i Bollnäs. Kilafors Herrgård strävar efter att samverka med verksamheter som erbjuder andra boendeformer om någon av våra klienter bedöms vara i be Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Alternatiff dokumenterar enligt IBIC i journalsystemet Nectar. Som ledningssystem använder vi Qvalidok - ett webbaserat processinriktat ledningssystem som stödjer SOSFS 2011:9. Qvalidok innehåller egenkontroller på dokumentationens följsamhet enlighet Socialstyrelsens föreskrifter och a Läs mer...

 • Fortbildning

  Fortbildning i Ett självständigt liv (ESL), Lågaffektivt bemötande (LAB), mint en gång per år för tillsvidareanställda och visstidsanställda.

  Kilafors Herrgård utför brandövningar och HLR i enlighet med aktuella riktlinjer.

 • Kommunikation/Avstånd

  Kilafors Herrgård ligger 1,2 km Kilafors centrum där ni finner tågstationen. I centrum finns det bland annat mataffärer, bensinstation, restauranger, badhus, padelbana och biograf.
  Cirka 300 meter finns bussförbindelser.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Kilafors Herrgård har ett hus, Södra flygel med en altan mot Kilån. Där välkomnar vi anhöriga till våra klienter att övernatta vid besök på Kilafors Herrgård. Södra flygel är fullt utrustad med kök, 2 badrum och flertal sovrum.

Alternatiff AB Kilafors Herrgård, särskilt boende, korttidsboende.

 • Män 25-70 år
 • Kvinnor 25-70 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2022-05-15
Alternatiff AB Kilafors Herrgård, särskilt boende, korttidsboende.

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida