Logo

VoB Syd AB

 • Pris

  Kontakta respektive verksamhet

 • Antal platser/Boendeform

  Totalt ca 150 platser Verksamheter: Amra HVB - behandlingshem för ungdomar 15-19 år. Tel: 0736-22 75 62 Vittskövlegården HVB - behandlingshem för ungdomar 14-17 år. Tel: Tel: 0737-450276 Högelid HVB - utrednings- och behandlingshem för ungdomar 12-20 år. Tel: 0472-105 10 Familjehuse Läs mer...

 • Ramavtal

  VoB:s verksamheter har ramavtal med samtliga kommuner i Skåne, Kronoberg, Halland och Jönköpings län samt ett hundratal kommuner som ingår i SKL:s avtal ”10353 – 2017”. När det gäller Familjehemsresursen i VoB Syd, är samtliga kommuner i landet avropsberättigade genom SKR:s ramavtal avseen Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Skånes kommuner och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne. VoB står för Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Kvalitetsarbetet inom VoB har hög prioritet och med olika verktyg som hjälp ser vi till att ständigt arbeta med både utveckling och uppföljning av kvalitén på våra insatser. De tre grundbultarna i vårt kvalitetsarbete består av att undersöka upplevd kvalitet hos våra klienter och kunder, a Läs mer...

VoB Syd AB

 • Norra Järnvägsgatan 4
  352 33 Växjö
  044103686
 • info@vob.se
  www.vob.se
 • Org-nr: 556650-4204
 • Kontaktperson
 • Annika Weitner
  0707539752
  annika.weitner@vob.se
 • Bodil Eriksson
  0708-380881
  bodil.eriksson@vob.se
 • Pojkar 12-18 år
 • Flickor 12-18 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-09-15
VoB Syd AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida