Nämndemansgården Familjehem

 • Pris

  Grundpris från 1900 kr/d.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har ca 50 familjehem kopplade till oss i dagsläget.

 • Ramavtal

  Enköping mfl, verksamheten är tilldelad från Adda med 290 kommuner from september.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Med 35 års erfarenhet erbjuder Nämndemansgården idag behandling inom alkohol, droger, läkemedel och spel över hela landet. Vi erbjuder lösningar för alla olika målgrupper såsom ungdomar, vuxna, anhöriga, medberoende samt för chefer och medarbetare. Vår familjehemsverksamhet erbjuder boend Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Ingår ej i verksamheten i dagsläget men finns möjlighet att köpa till.

 • Skola/Kursverksamhet

  Individuell planering tillsammans ansvarig handläggare samt klient.

 • Sysselsättning

  Individuell planering tillsammans ansvarig handläggare samt klient.

 • Behandling/Insatslängd

  Längden beror på placeringens behov och hur uppdraget framlöper.

 • Inskrivningsförfarande

  Inför en placering görs alltid en individuell bedömning av klientens problematik och livssituation. Bedömningen ligger till grund för matchning av den sökandes behov med rätt behandlingsinsats och intensitet. Placeringens längd varierar efter klientens behov. Vid behov kan familjehemsenhet Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Familjehemskonsulenterna arbetar från olika delar av landet och är uppdelade i regioner. Alla konsulenter har socionomutbildning och lång erfarenhet av arbete med familjehem.

 • Konsulter

  Konsulter nyttjas vid behov.

 • Handledning

  Handledning sker av handledareutbildade psykoterapeuter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetspolicy Nämndemansgården arbetar med att minska konsekvenserna av riskbruk och beroende av alkohol, droger eller spel i samhället, i arbetslivet och hos enskilda individer. Vår övertygelse är att alla människor med hjälp av rådgivning, utbildning eller behandling kan få hjälp att Läs mer...

 • Fortbildning

  Familjehemmen fortbildas kontinuerligt men alla familjer utbildas i: Ett hem att växa i, grundläggande beroendelära, anhörigkurs.

Nämndemansgården Familjehem

 • Pojkar -18 år
 • Flickor -18 år
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn
 • Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor
 • Par
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-06-11
Nämndemansgården Familjehem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida