Logo
 • image1.jpg

Ostendo vård och behandling AB

 • Pris

  Enligt ramavtal

 • Antal platser/Boendeform

  14 familjehemsplatser

 • Främmande Språk

  Engelska, Spanska, Mandarin, Franska, Arabiska, Kroatiska, Kurdiska, Persiska, Danska

 • Ramavtal

  Vi har ett flertal ramavtal, exempelvis: SKL Familjehem (Skåne, Halland, Kronoberg).

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ostendo vård erbjuder konsulentstödda familjehem för barn och vuxna samt träningslägenheter och skyddat boende. Våra boenden finns belägna i Skåne län, Halland,samt Göteborg. Vi har idag ramavtal med 38 kommuner runt om i landet. Vår verksamhet riktar sig till barn och vuxna. Samtliga meda Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Löpande uppföljning av genomförande av insats sker med brukaren. Uppföljning sker också genom kontakt med uppdragsgivaren/anhöriga. I händelse av att ett placerat barn är missnöjt med sin situation används Ostendos system för synpunkts- och klagomålshantering.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi tillhandahåller:
  - kortare jourhemsplaceringar
  - mer långsiktiga familjehemsplaceringar
  - tidsbegränsade placeringar så kallade förstärkta placeringar
  - träningslägenheter
  - skyddsplaceringar

 • Inskrivningsförfarande

  Vid inskrivning genomför personalen en noggrann genomgång av den unges behov, tillgång och nätverk för att utifrån vårdplanen kunna nå målet, en trygg och självsäker individ.

 • Organisation/Personal

  Ostendo är en mindre verksamhet med stor erfarenhet och kunskap som genomsyrar verksamheten. Alla våra medarbetare har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor och våra medarbetare besitter en spetskompetens inom sina respektive områden. Våra medarbetare brinner för socialt arbe Läs mer...

 • Konsulter

  Externa leg. psykolog samt psykoterapeut finns kopplad till verksamheten.

 • Samverkan

  Ostendo har nära kontakt med uppdragsgivare gällande verksamheten och brukarna. Arbetet med de placerade utgår från den vårdplan som ansvarig socialsekreterare upprättat för brukaren och utifrån den arbetar kontaktpersoner sedan fram en genomförandeplan där tät kontakt med uppdragsgivare f Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Varje verksamhet i Ostendo skall styras genom ett heltäckande och systematiskt kvalitetsarbete. Våra verksamheter styrs först och främst av gällande lagar, bestämmelser och förordningar. I andra hand våra avtal vi har med våra uppdragsgivare.

 • Fortbildning

  Familjehemen erbjuds grundutbildning "ett hem att växa i" och vidare utbildning 1-2 gånger om året.
  Konsulenterna erbjuds utbildning i kälvesten samt vidareutbildning i handledning av familjehem.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vår familjehemsvård är idag koncentrerad till Skåne med omnejd samt Göteborg med omnejd.

 • Referenser

  Socialsekreterare Anna Johansson, Göteborg. Tel: 031-366 82 67
  Socialsekreterare Emelie Sandell , Helsingborg Tel: 042-10 68 52

 • Övrigt

  Önskas mer information är ni alltid välkomna att höra av er till oss!

Ostendo vård och behandling AB

 • Drottninggatan 72 A
  252 21 Helsingborg
  042292729
 • info@ostendovob.se
  www.ostendovob.se
 • Org-nr: 556932-7280
 • Kontaktperson
 • Roger Cortas
  042292729
  roger@ostendovob.se
 • Daniel Kristensen
  042292729
  daniel.kristensen@ostendovob.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18 år -
 • Kvinnor 18 år -
 • Mamma/Barn
 • Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2021-07-23
Ostendo vård och behandling AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida