Logo

Omsorg Skydd Säkerhet Sverige AB

 • Pris

  Pris efter behov och omfattning av insats .

 • Antal platser/Boendeform

  ca 140 olika boenden i Sveriges samtliga 21 län.

 • Främmande Språk

  Somaliska, arabiska, turkiska, serbiska, engelska, persiska, kurdiska samt en mängd olika afrikanska språk. Vid behov av andra språk tas tolk in.

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med samtliga kommuner i Sverige som upphandlat skyddatboende. Har även ramavtal med en mängd kommuner som har upphandlat jour- familjehemsvård.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ansökan om tillstånd hos IVO gällande skyddat boende är inskickat den 12 april 2024. Vi på O.S.S. har funnits sedan 2013 och jobbar enbart med skyddsplaceringar där vi har barnrättsperspektivet i fokus. Hos O.S.S. finns platser för både kvinnor, män och barn i behov av skydd. O.S.S. Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning av våra skyddade boenden sker regelbundet och strukturerat utifrån frågeformulär och skattningsskalor både till den skyddsbehövande samt socialtjänsten. Uppföljning och utvärdering av placeringen sker kontinuerligt i tätt samarbete med berörda. Vi arbetar mot Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder utslussningslägenheter som är helt fristående från det skyddade boendet om möjligt i samma ort som den skyddsplacerade har befunnit sig i för att inte behövas ryckas upp i den orten där ny etablering har påbörjats.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har ett tydligt barnrättsperspektiv med ansvarig barnhandläggare för varje enskilt barn. Då vi har goda etablerade kontakter med förskolor samt skolor i direkt anslutning till våra boenden så kan vi normalisera vardagen för de barn som befinner sig på det skyddade boendet.

 • Sysselsättning

  Våra skyddsplacerade ges möjligheter till skola, praktik eller arbete. Vi har bra kontakter med Arbetsförmedlingen kring arbete för våldsutsatta.

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell behandlingstid i enighet med aktuell vård och genomförandeplan.

 • Inskrivningsförfarande

  Vid förfrågan så skräddarsyr vi skyddsinsatsen till det just det klienten behöver. Samarbetar med BOPS kring kartläggning och risk och hot bedömningar.

 • Organisation/Personal

  Personal är utbildade i våld i nära relationer, specialist kompetens inom hederskontext. HBTQ utbildad personal. Barnansvariga socionomer. Erfarna poliser och säkerhetspersonal som utför anonyma skyddstransporter samt skyddsbedömningar. Då vi har dygnet runt bemanning så kan vi ta emot för Läs mer...

 • Handledning

  Alla personal har individuell handledning kring deras ärenden och behov.

 • Samverkan

  Vi har god samverkan med flertalet myndigheter samt med BOPS på olika platser i Sverige. Mycket god samverkan med skola, rättsväsendet, migrationsverket, samt hälso-och sjukvården på de platser vi har skyddade boenden på.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  OSS har kvalitetsledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi har även miljöledningssystem och arbetar systematiskt med detta.

 • Fortbildning

  Personal får kontinuerlig utbildning inom just den typ av skyddskaraktär som klienten har.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi har boenden utspridda i hela Sverige, i samtliga 21 län.

 • Referenser

  Flertalet referenser lämnas på begäran då vi har kontinuerliga samarbeten med ett 40-tal kommuner runt om Sverige.

 • Övrigt

  Djur är välkomna i många av våra boenden. Vi har den 12 april 2024 sökt tillstånd för skyddat boende hos IVO.

Omsorg Skydd Säkerhet Sverige AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn 0-65 år
 • Pappa/Barn 0-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 0-65 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Invandrarproblematik
 • Par 0-65 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2024-05-17
Omsorg Skydd Säkerhet Sverige AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida