• image3.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Mora Ungdomsboende

 • Pris

  Förstärkt stödboende (personal i huset dygnet runt), individuell prissättning.

 • Antal platser/Boendeform

  6 platser i ett förstärkt stödboende med både lägenhet och rum i samma byggnad. Hos oss kan den boende ha möjlighet till trygghet i ett mer kollektivt boende med eget rum, gemensamt kök/vardagsrum. Men även möjlighet att bo i egen lägenhet med omfattande stöd och omsorg, en sk träningsläge Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi på Mora Ungdomsboende vill fylla glappet mellan traditionellt stödboende och HVB-hem! Vi erbjuder ett förstärkt stödboende för unga (16-20) i behov av mer omfattande individuellt anpassat stöd med utgångspunkt i struktur, pedagogik och bemötande. Vi har hög personaltäthet och vår perso Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Verksamheten skriver en rapport månadsvis och uppdaterar genomförandeplanen enligt överenskommelse med socialtjänsten.

 • Sysselsättning

  Vi har ett gott samarbete med ortens gymnasium och kan stötta de boende till gymnasiebehörighet eller gymnasieexamen. På orten finns Mora Folkhögskola. För de som behöver hjälper vi till att ordna praktikplats.

 • Behandling/Insatslängd

  6 mån-3 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan tas emot av ledningen, möjlighet finns till infomöte och studiebesök där föreståndare/ledning informerar om boende och insats för ungdom, ev vårdnadshavare och socialsekreterare. Vid ankomst får ungdomen en välkomstpärm med program för närmaste veckorna. Personal/kontaktperson ta Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten drivs av en legitimerad psykolog och en specialpedagog. Personalen har lång erfarenhet och kompetens med utbildningar såsom behandlingsassistent och socialpedagog. Personalen har även goda kunskaper inom området för bland annat ADHD och autismspektrumstörningar.

 • Konsulter

  Vi har möjlighet att konsultera privat psykiatrisk mottagning vid behov.

 • Handledning

  Vi som driver verksamheten har hög kompetens inom området för tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Personalen erhåller kontinuerlig handledning av både psykolog och specialpedagog som även finns närvarande i den dagliga driften.

 • Samverkan

  Vi samarbetar med Mora Gymnasium.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.
  Vi har ledningssystem för kvalitetsredovisning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra lokaler finns centralt i Mora. Nära till bussförbindelser och gymnasium. Kring Mora finns vacker natur och många möjligheter till olika fritidsaktiviteter. Vi har nära till skidorten Grönklitt. I Mora finns Hemus med längdspår på vintern och MTB-trails på sommaren. Mora har en simhal Läs mer...

Mora Ungdomsboende

 • Karlsvägen 20
  792 36 MORA

 • info@moraungdomsboende.se
 • Org-nr: 5592629074
 • Kontaktperson
 • Maja Ryss
  0722401050
  majaryss@praxivita.se
 • Tina Emet
  0738356457
  tinaemet@praxivita.se
 • Pojkar 16-20 år
 • Flickor 16-20 år
 • Män 16-20 år
 • Kvinnor 16-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2021-07-29
Mora Ungdomsboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida