Omsorgscompagniet i Salem stöd och boende

 • Pris

  Varierande priser beroende på klientens stödbehov.

 • Antal platser/Boendeform

  15 Stödboende

 • Främmande Språk

  Personalen talar engelska, finska, spanska, turkiska, syrianska

 • Ramavtal

  Ja, tar även emot placeringar på individavtal.

 • Verksamhetsbeskrivning

  OmsorgsCompagniet Stödboendet Salem som vänder sig till personer från 21 år med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som kan ha en missbruksproblematik. Även en kriminell bakgrund kan finnas. Till stödboendet finns en gemensamhetslokal/personallägenhet knuten, där d Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Regelbundet i samverkan med uppdragsgivare för den enskilda placeringen.
  Årlig uppföljning med brukarundersökning.

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till träningslägenhet med boendestöd efter stödboendeplacering.

 • Sysselsättning

  Målsättningen är att de boende skall ha/få en sysselsättning.

 • Behandling/Insatslängd

  Varierar utifrån klientens behov och uppdrag.

 • Inskrivningsförfarande

  Ett första möte mellan handläggare och verksamhetschef för att tydliggöra den boendes behov och vilka insatser som behövs. Därefter sker ett studiebesök av den boende.

 • Organisation/Personal

  Vår personal har följande utbildningar alkohol-, och drogterapeuter, behandlings-, social-, och stödpedagoger samt mentalskötare

 • Handledning

  Kontinuerlig handledning var 4 vecka.

 • Samverkan

  Beroendemottagningar
  Psykosprogrammet
  Psykiatriska mottagningar

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete, vill du läsa mer om vårt kvalitetsarbete finns en beskrivning av vårt arbetssätt bifogat som dokument. Vi tycker det är viktigt att ha en god dialog med placerande handläggare, förutom direkt kontakt vid händelser så skickar vi även en månad Läs mer...

 • Fortbildning

  Vi säkerhetsställer att all personal inom verksamheten har den utbildning och kompetens som krävs för att arbeta med målgruppen och som överensstämmer med OmsorgsCompagniets målsättning och krav.
  Personalen har planeringsdagar och regelbundna utbildningsdagar varje år.

 • Kommunikation/Avstånd

  Serviceboendet ligger centralt i Salem och bussar finns utanför huset. Resa från Salem till Stockholms central tar 44 minuter och Salem- Södertälje tar 33 minuter.

 • Referenser

  Finns vid efterfrågan.

Omsorgscompagniet i Salem stöd och boende

 • Män 21 år-
 • Kvinnor 21 år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Borderline
 • Par 21 år-
 • Psykoser
Senast uppdaterad: 2023-01-24
Omsorgscompagniet i Salem stöd och boende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida