Logo

Pacedomi AB

 • Pris

  1500:-/dygn för vuxen, 1000:-/dygn barn upp till 16år för skyddsboende, mer komplex vårdtjänst offereras separat.

 • Antal platser/Boendeform

  18 "ettor", rum med pentry, ca 30m2, dusch, toalett. Gemensamt storkök. Lekrum. Dagis i samma byggnad. Vid utsluss egna skyddslägenheter med boendestöd.En person eller familj som kommit långt i sin brytning med gärningsman kan få en skyddslägenhet. Målet är att det i slutänden ska bli ett Läs mer...

 • Främmande Språk

  Svenska, arabiska, ryska, ukrainska, tyska, franska, engelska flytande i egen regi. Tolkjour i övrigt.

 • Ramavtal

  Uppsala, Växjö kommun

 • Verksamhetsbeskrivning

  Pacedomi AB bedriver kvalitetssäkrat skyddsboende med höga säkerhetskrav och erfarenhet av polisiärt arbete. Vi kan göra Sara och Patriark. Vi arbetar framåtriktat med våra klienter i en definierad målplan för ett självständigt liv och ett eget boende. Vi bedriver löpande samtalsterapi rö Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi arbetar i en reviderad kvalitetssäkring med tydliga avstämningspunkter och löpande rapportfunktioner för oss och våra uppdragsgivare

 • Utslussning/Eftervård

  Eget boende i lägenhet med boendestöd, möjlighet till första hands kontrakt.

 • Skola/Kursverksamhet

  Körkort, SFI, storkök, truckkort

 • Sysselsättning

  Egen djurgård, studier med distanslösningar

 • Behandling/Insatslängd

  Samtalsterapi mot PTSDproblematik. Relationsvärdering. Nära samarbete med mobilt team för akut psykiatrisk ohälsa. Trappansamtal barn och unga

 • Inskrivningsförfarande

  Egen upphämtning i hela landet. Nya boende genomgår hälsoundersökning rörande psyke och fysik. Samtliga säkerhets- samt behovsutvärderas och får unik genomförandeplan. Vid behov görs Sara och Patriarkutvärdering.

 • Organisation/Personal

  VD f.d. polis, behandlingsterapeut ptsd, socionom, undersköterska samt övriga 4 anställda med relevant vårderfarenhet.

 • Konsulter

  Samarbete med ITexpert för datasäkerhet och kontroll.

 • Samverkan

  Mobilt team för psykiatrisk ohälsa.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Reviderad, skriftlig kvalitetssäkring.

 • Kommunikation/Avstånd

  Buss, förskola, skola åk6, matbutik på orten, större tätort 30 min bort. Boende tillhandahåller bil om behov finns.

 • Referenser

  Uppsala kommun, Munkedals kommun, Karlskoga kommun, Växjö kommun, Sollentuna kommun, Ronneby kommun,

Pacedomi AB

 • Kvinnor år-
 • Mamma/Barn 0 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2022-05-04
Pacedomi AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida