Logo
 • image1.png

JMP FamiljeHem AB

 • Pris

  Vårt grundpris är 3295 SEK/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  Familjehem och jourhem

 • Främmande Språk

  Arabiska
  Turkiska
  Engelska
  Albanska

 • Verksamhetsbeskrivning

  JMP FamiljeHem är en mindre organisation som jobbar utifrån kvalitet istället för kvantitet. Våra konsulenter arbetar aldrig med fler än 7 familjer samtidigt Vi erbjuder barn och unga trygghet och stöd i jour- och familjehem av hög kvalitet. Vi utgår från vårt huvudkontor i Skövde men har Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Familjehemskonsulenten ansvarar för att varje placering kontinuerligt följs upp och att den upprättade genomförandeplanen revideras.

 • Inskrivningsförfarande

  Vår föreståndare fattar beslut om inskrivning efter matchning med något av våra familjehem.

 • Organisation/Personal

  Familjehemskonsulenter, minst tre års eftergymnasial utbildning inom området, gärna med flera års erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning inom socialtjänsten. Varje familjehemskonsulent ansvarar som mest för sju placeringar. Barn/ungdomskonsulenter, minst två års eftergymnasia Läs mer...

 • Handledning

  Det är familjehemskonsulentens uppgift är att handleda och stötta de jour- och familjehem som har uppdrag från JMP FamiljeHem. Våra familjehemskonsulenter kan nås av familjehemmen dygnet runt alla dagar under året. För alla familjehem i organisationen är det obligatoriskt att ta emot fami Läs mer...

 • Samverkan

  UTREDNING/ PSYKIATRIKER/PSYKOLOG. JMP FamiljeHem erbjuder denna tjänst utan extra kostnad i samtliga placeringar där det finns behov. Genom vår samarbetspartner Vadsbospecialistvård AB i Mariestad har vi tillgång till barnpsykiatriker, barnpsykolog, läkare och sjuksköterska. Genom dem k Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  JMP FamiljeHem ABs Sociala ansvar Ekonomi Reinvestering JMP familjeHem AB har enbart kommuner som kunder, det innebär att bolaget helt finansieras av skattemedel. Enligt bolagets policy är det inte etiskt riktigt att delägarna ska kunna plocka ut stora vinster. Därför kommer bolaget som Läs mer...

JMP FamiljeHem AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2022-08-04
JMP FamiljeHem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida