Logo
 • image1.jpg
 • image3.jpg
 • image2.jpg

Kåjan Utredning och Behandlingshem AB

 • Pris

  Kommun med ramavtal 3278kr/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  4.

 • Främmande Språk

  Nej

 • Verksamhetsbeskrivning

  Kåjan är ett litet familjärt HVB-hem med endast fyra platser. Vi tar emot flickor och pojkar i åldern 12-18 år. Vår grundidé för behandlingen är att relation och tillit är fundamentalt för en positiv förändring. Vi arbetar med en anknytnings- och systemteoretisk grundsyn. Det dagliga arbet Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har uppföljningssamtal med de ungdomar som vill, 3 månader efter utflytt. Vi har i stor utsträckning kontakt med de ungdomar som varit boende på Kåjan för lång tid framöver.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har ingen egen utslussning men samarbetar med socialtjänsten när ungdomen exempelvis ska slussas hem, till familjehem eller eget boende. Individuella lösningar kan utformas utifrån behov och situation. Vi har även lite olika prissättning i förhållande till insatser.

 • Skola/Kursverksamhet

  I vilken form och omfattning undervisningen sker är individanpassat utifrån barnets behov och förmåga. I samråd med berörda parter upprättas en individuell studieplan och därefter avgörs det när barnet är moget att ta steget tillbaka till kommunal skolundervisning. Vid utskrivning eller in Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vi försöker i den mån det går att få ut ungdomarna i någon form av fritids sysselsättning såsom ridning, basket, fotboll, fiske eller liknande.

 • Behandling/Insatslängd

  Placeringarna på Kåjan är förhållandevis långa då de flesta ungdomar som kommer till oss har flera placeringar bakom sig.

 • Inskrivningsförfarande

  På våra fyra platser tar vi emot placeringar med stöd av SoL, LVU samt i vissa fall akutplaceringar som bedöms bli längre. Vi tar inte emot ensamkommande ungdomar eller sökanden vars huvudproblematik är missbruk, våldsamt beteende och/eller kriminalitet. Vid placering hos oss lägger vi st Läs mer...

 • Organisation/Personal

  En väl fungerande vuxengrupp är en av grundstenarna i verksamheten för att barnen ska få bästa möjliga behandling. Vi lägger stor vikt vid kontinuitet i vuxengruppen, att personalen har erfarenhet, personlig lämplighet likväl som adekvat utbildning såsom socionom eller behandlingsassisten Läs mer...

 • Handledning

  Extern processhandledning med Mats Mårtensson i Östersund var 3:e vecka.

 • Samverkan

  Vi samverkar med Kälarne skola. Vi har samarbete med BUP Östersund.
  Vid utredning kan vi erbjuda snabba utredningar via Mats Mårtensson, se mer info på vår hemsida.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi dokumenterar dagligen barnens situation och utveckling. Även information och diskussioner vid möten och vissa överlämningar dokumenteras. Kåjan arbetar strukturerat med ständigt förbättringsarbete vilket innebär att: Vi följer myndigheters krav på kvalitetsledning (SOSFS 2011:9) Vi Läs mer...

 • Fortbildning

  Extern processhandledning med Mats Mårtensson i Östersund var 3:e vecka.

 • Kommunikation/Avstånd

  Kåjan ligger i Nyhem en småort i Bräcke, 70 km sydöst om Östersund. I Bräcke finns goda tågförbindelser.

 • Referenser

  Lämnas på begäran

Kåjan Utredning och Behandlingshem AB

 • Nyhem 267
  843 21 Bräcke
  0693-12063
 • info@kajannyhem.se
  www.kajannyhem.se
 • Org-nr: 556741-6895
 • Kontaktperson
 • Jan-Erik Naalisvaara
  0702864649
  nalle@kajannyhem.se
 • Sara Wästlund
  0733924084
  forestandaren@kajannyhem.se
 • Pojkar 12-18 år
 • Flickor 12-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2021-10-13
Kåjan Utredning och Behandlingshem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida