Logo
 • image1.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image2.jpg

1AB Sweid

 • Pris

  Ring för info

 • Antal platser/Boendeform

  8

 • Främmande Språk

  Svenska
  Engelska
  Arabiska
  Persiska
  Dari
  Somaliska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målet med Sweid SF är att ge god omvårdnad och stöd utefter Sveriges gällande lagstiftning. Sweid SF skall präglas av trygg och stabil omgivning. Boendet skall på bästa sätt miljöanpassas efter ungdomarnas behov och önskemål, detta uppnås genom samråd med ungdomarna minst en gång i veckan. Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Regelbundna uppföljningsmöten högst vart tredje månad/ vid behov.
  Månadsrapport till socialsekreterare varje månad.
  Målreflektion inför uppföljningsmöten.
  Löpande kontakt med socialsekreterare & God man/ särskild förordnad vårdnadshavare.

 • Utslussning/Eftervård

  Individuell planering utifrån ungdomens behov.

 • Skola/Kursverksamhet

  Helsingborgsstad skolor & gymnasium.

  Sweid erbjuder läxhjälp dagligen och utifrån vårdtagarens behov.

 • Sysselsättning

  Vårdtagaren har stort inflytande över sin fritid. Vårdtagaren har möjlighet att utöva vilken sport eller hobby hen önskar. Idag har vi vårdtagare som går på bland annat boxning, fotboll och gymnastik. Detta besörjs av boendet. Alla vårdtagare erbjuds gymkort. Utöver Gymkort och fysisk Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi erbjuder rePULSE.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivningsförfarandet görs enligt den processbeskrivning som finns utarbetad i vår arbetsmodell. Kontakt görs direkt med verksamhetens platsansvarige.

 • Organisation/Personal

  Personal på Sweid besitter en gedigen erfarenhet och adekvat utbildning för att kunna arbeta med våra ungdomar.
  Vår personal är bland annat socionomer, jurister, behandling/socialpedagoger.

 • Handledning

  Personalen erbjuds extern ärendehandledning samt intern handledning regelbundet.

 • Samverkan

  Feelgood Företagshälsovård
  Utbildningskraft
  rePULSE

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar utifrån Arbetsmiljölagen AML.
  Vår personal har genomfört arbetsmiljöutbildning, HLR utbildning enligt HLR rådets riktlinjer samt brand och skyddsutbildning enligt riktlinjer Svebras 2011:1
  Vår skyddsombud har utbildning inom "Arbetsmiljö för Chefer och Skyddsombud".

 • Fortbildning

  Personalen erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.
  rePULSE
  MI- Motiverandesamtal
  BBIC

 • Kommunikation/Avstånd

  Boendet är beläget i ett lugnt villaområde i Helsingborg med goda kollektivförbindelse. Busshållplatsen är 20 m från boendet. 10 minuters bussfärd till en av Sveriges största köpcentrum, Väla Centrum, 18 minuter till stadens kärna och tågförbindelser över hela Sverige Helsingborg C.

 • Referenser

  Vi har goda referenser från våra tidigare medarbetare, studenter, god man och socialsekreterare.
  Referenser lämnas vid begäran.

 • Övrigt

  https://business.facebook.com/Sweidsf/?ref=py_c
  www.sweidsf.se

1AB Sweid

 • Lyckåkersgatan 8
  254 71 Hasslarp
  0762 123 446
 • kontor@sweidsf.se
  www.sweidsf.se
 • Org-nr: 559031-9157
 • Kontaktperson
 • Saleh Abou Sweid
  0762 123 446
  Saleh@sweidsf.se
 • Mia Deltin
  0762 123 446
  mia@sweidsf.se
 • Pojkar 14-19 år
 • Sociala problem
Senast uppdaterad: 2021-09-23
1AB Sweid

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida