Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image5.jpg
 • image4.jpg
 • image3.jpg

Nytida HVB Trädgården

 • Pris

  Ramavtal eller enligt individavtal

 • Antal platser/Boendeform

  Trädgården har 5 platser på HVB-hemmet och 2 platser i stödboendet som ligger i anslutning till HVB-hemmet.

 • Verksamhetsbeskrivning

  HVB Trädgården vänder sig till pojkar och flickor i åldern 15-20 år. Stödboendet vänder sig till pojkar och flickor i åldern 16-20 år. De ungdomar som placeras på Trädgården har ofta: - Psykosocial problematik - Riskbeteende och normbrytande beteende Ungdomarna kan också ha en neurops Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utifrån vårdplanen upprättar vi tillsammans med ungdomarna en genomförandeplan. Socialtjänst och vårdnadshavare får varje månad en rapport i BBIC-format om behandlingens fortskridande och dess effekter.

 • Utslussning/Eftervård

  Inom Nytida har vi möjlighet att anpassa utslussningen/eftervården för den unge. Exempelvis familjehem, stödboende, öppenvård eller LSS inriktad insats.

 • Sysselsättning

  Daglig sysselsättning och aktivitet finns inom boendet eller i närområdet och skolmöjligheter finns i närheten.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstiden är individuell.
  De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

  - Steg för steg
  - Traumamedveten omsorg
  - ART
  - Lågaffektivt bemötande
  - MI
  - Familjerådslag

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt sker direkt med verksamheten eller initialt med placeringssamordnare. Studiebesök. Enligt överenskommelse med placerande kommun

 • Organisation/Personal

  Personalen på vårt behandlingshem för ungdomar har lång erfarenhet och bred kompetens. Professioner som terapeut, socionom, social- och behandlingspedagoger ingår i det vardagliga arbetsteamet och specialistsjuksköterskor i psykiatri är regelbundet knutna till behandlingsinsatserna. För bä Läs mer...

 • Handledning

  Via vår utbildningsorganisation Lära kan medarbetarna, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning. Vid en handledning medverkar alla medarbetare, inklusive verksamhets- och gruppchefer. En handledning pågår som regel under en begränsad tid, ofta med ett antal tr Läs mer...

 • Samverkan

  Hälso- och sjukvården, barnpsykiatri och habilitering.
  Skola

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamhetschefen är ansvarig för kvaliteten på sin verksamhet, men varje medarbetare har ansvar och skyldighet att bidra till kvalitetsarbetet. Allt kvalitets- och hållbarhetsarbete, där även miljö ingår, utgår från gällande lagar och föreskrifter, våra policyer och styrdokument för kvali Läs mer...

 • Fortbildning

  Nytida har en egen utbildningsorganisation som heter Lära. Här erbjuds internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Trädgården behandlingshem är både beläget nära ett grönområde och en stadsliknande miljö.

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran

 • Övrigt

  Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsned¬sättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår v Läs mer...

Nytida HVB Trädgården

 • Trädgårdsgatan 62
  431 35 Mölndal


 • www.nytida.se
 • Kontaktperson
 • Annica Tollebäck
  070-849 01 95
  annica.tolleback@nytida.se
 • Pojkar 15-20 år
 • Flickor 15-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Skolproblematik
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-09-17
Nytida HVB Trädgården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida