Logo
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Nytida HVB Teckomatorp

 • Pris

  Ramavtal eller enligt individavtal

 • Antal platser/Boendeform

  8 platser.
  Teckomatorp HVB ligger i fin lantlig miljö med stor tomt, det är generösa lokaler och en sidobyggnad för aktiviteter.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi har beredskap att med kort varsel ta emot ungdomar som behöver en placering omgående. Vi kan vara behjälpliga med att hämta ungdomarna. Placeringen på HVB Teckomatorp är under en kortare tid och i ett akut skede. Det är allt ifrån ett par dagar upp till åtta veckor och vi kan även tillg Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utifrån vårdplanen upprättar vi tillsammans med ungdomarna en genomförandeplan. Socialtjänst och vårdnadshavare får varje månad en rapport i BBIC-format om behandlingens fortskridande och dess effekter.

 • Utslussning/Eftervård

  Inom Nytida har vi möjlighet att anpassa utslussningen/eftervården för den unge. Exempelvis familjehem, stödboende, öppenvård eller LSS inriktad insats.

 • Sysselsättning

  Skola eller praktik

 • Behandling/Insatslängd

  Det är allt ifrån ett par dagar upp till åtta veckor och vi kan även tillgodose inskrivningar med planerat in- och utskrivningsdatum.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt sker direkt med verksamheten eller initialt med placeringssamordnare. Studiebesök. Enligt överenskommelse med placerande kommun

 • Organisation/Personal

  Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg, flera har också hög Läs mer...

 • Handledning

  Via vår utbildningsorganisation Lära kan medarbetarna, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning. Vid en handledning medverkar alla medarbetare, inklusive verksamhets- och gruppchefer. En handledning pågår som regel under en begränsad tid, ofta med ett antal tr Läs mer...

 • Samverkan

  Hälso- och sjukvården, barnpsykiatri och habilitering.
  Skola

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamhetschefen är ansvarig för kvaliteten på sin verksamhet, men varje medarbetare har ansvar och skyldighet att bidra till kvalitetsarbetet. Allt kvalitets- och hållbarhetsarbete, där även miljö ingår, utgår från gällande lagar och föreskrifter, våra policyer och styrdokument för kvali Läs mer...

 • Fortbildning

  Nytida har en egen utbildningsorganisation som heter Lära. Här erbjuds internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Nära till tåg och buss.

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran.

 • Övrigt

  Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsned¬sättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår v Läs mer...

Nytida HVB Teckomatorp

 • Pojkar 15-20 år
 • Flickor 15-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Skolproblematik
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-09-17
Nytida HVB Teckomatorp

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida