Nordan Familjehem AB

 • Pris

  Pris framgår av aktuellt ramavtal, i avsaknad av ramavtal diskuteras pris utifrån det specifika uppdraget.

 • Antal platser/Boendeform

  Antalet platser i familjehemmen varierar.

 • Ramavtal

  Adda/SKR:s ramavtal med avtalstid 21-09-15 -- 25-09-14

 • Verksamhetsbeskrivning

  Nordan Familjehem bedriver jour- och familjehemsvård med konsulentstöd. Vi är en småskalig verksamhet som värnar om närhet och kontinuitet i kontakten både med uppdragsgivaren och familjehemmen. Vi är flexibla, alltid nåbara och kan ställa om snabbt vid förändrade behov. Vi skapar unde Läs mer...

Nordan Familjehem AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-09-24
Nordan Familjehem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida