Logo

Lepidus AB

 • Pris

  Enligt överenskommelse utifrån boendeform och insatsbehov. Finns ramavtal med flera kommuner främst gällande skyddsplaceringar. Se ramavtal nedan för kommuner.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har olika boendeformer inom Lepidusfamiljen och kan enkelt anpassa boenden utifrån klientens behov. Klienten kan även skifta boende så som kollektivt till enskilt eller från behandlingsfamilj till familjehem. Klienten kan då behålla samma resursteam under hela placeringstiden trots att Läs mer...

 • Främmande Språk

  Kurdiska, Arabiska, Engelska, Tyska

 • Ramavtal

  Arboga, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Surahammar, Uppsala, Växjö, Örebro, Lerum. Malmö.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi tillhandhåller skyddsboenden, observationsboenden, behandlingsfamiljer och förstärkta familjehem för våldsutsatta klienter i alla åldrar. Vi tar emot enskilda vuxna, barn och ungdomar samt vårdnadshavare med barn. Bolaget har även tillgång till behandling inom KBT-terapi, trauma/PTSD oc Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning av uppdraget sker kontinuerligt under uppdragsperioden med uppdragsgivare och klient där kompetensteamet medverkar. Uppföljningar och utvärderingsmöjligheter sker via screening, uppföljningsmöten och rapporter. Rapportering sker utifrån avtal med uppdragsgivare både muntligt oc Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Lepidus erbjuder möjlighet till utslussning och eftervård. Klienten har fortsatt stöd och handledning från kompetensteamet under utslussperioden via våra öppenvårdsinsatser och boendestödet. Vid avslut fasas resursteamet ut, interna insatser minskas och lokala samhällsfunktioner implement Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi ordnar fungerande skolgång för medföljande barn i alla åldrar. Vi har utbildning för klienter gällande vardagsekonomi via konsumentverkets material ”Koll på pengarna”, Skydd och säkerhet för våldsutsatta samt säkert användande av internet och sociala nätverk. Vi erbjuder även utbildni Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vi ser över behov av sysselsättning och har möjlighet att ordna praktikplats till klienter via lokala nätverk. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen i respektive boendes region och tar kontakt med eventuella arbetsgivare för omplacering eller stöttar i arbetssökande på ny vistelseort.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatser gällande skydd och våldsutsatthet från 1-12månader. Insatser familj och unga vuxna för vård utanför hemmet från 1-12månader Behandling Trauma PTSD 3-6 månader (12 veckors behandling) Behandling Beroende Missbruk 1-6månader (12 veckors behandling grund 12-stegsbehandling) (uppf Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning görs av respektive verksamhetschef på boendet eller annan verksamhet. Inskrivning sker i samband med placering och överlämnande av placeringsbeslut från uppdragsgivare. Alla klienter och placeringar skrivs in i vårt dokumentationssystem "Rätt Spår" som är godkänt av Socialstyre Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Lepidus AB är huvudman för flera verksamheter där både Lepidus Care och Ungbo familjehem ingår i Lepidus-familjen. Lepidus driver skyddsverksamheten samt ansvarar för kompetensteamet, Lepidus Care har hand om behandlings och öppenvårdsinsatserna och Ungbo står för familjehemsvården. Alla v Läs mer...

 • Konsulter

  Konsulter tas in i de fall där verksamheten saknar kompetensen inom organisationen. Finns samverkansparter för internt samarbete. Se samverkan.

 • Handledning

  Vi handleder både externt och internt gällande våld, våldsutsatthet så som heder, våld mot barn och unga, VINR och övergrepp/misshandel samt om trauma/PTSD, psykisk ohälsa och beroende/missbruk. Handledning ges till personal, socialtjänst, andra myndigheter och organisationer samt till kli Läs mer...

 • Samverkan

  Vi samverkar inom koncernen för att ha ett omfattande utbud av placerings och kompetensmöjligheter. Inom Lepidusfamiljen finns behandlingsverksamhet, familjehemsverksamhet samt behandlingsfamiljer. SE vidare organisation. Vi samverkar även med flera instanser både inom offentliga och priva Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi följer SOSFS 2011:9 samt AFS 2001:1 för systematiskt kvalitets och arbetsmiljösäkring. Vi har under 2021 utarbetat miljöförbättringar för en mer miljöanpassad verksamhet utifrån miljöledningssystem ISO 14001:2015 och ISO 9001.

 • Fortbildning

  Alla som arbetar med klientnära tjänster hos oss har genomgått ”webb-kurs i våld i nära relation” via NCK Uppsala universitet, ”Barnafrid” via Linköpings universitet, ”Barnrätt i praktiken” via Barnombudsmannen samt utbildning i HBTQ-frågor via RFSL. I verksamheten finns samlade yrkeskunsk Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi erbjuder handledning och öppenvårdsinsatser digitalt.

 • Referenser

  Finns på begäran. Vi har bland annat referenser från Norrtälje kommun, Lekebergs kommun, Kiruna kommun, Söderhamns kommun, Pajala kommun, Mora kommun m.fl.

Lepidus AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-100 år
 • Kvinnor 18-100 år
 • Mamma/Barn 0-100 år
 • Pappa/Barn 0-100 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 18-100 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Par 18-100 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk

Dokument (4)

Senast uppdaterad: 2022-11-30
Lepidus AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida