Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image10.jpg

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

 • Pris

  Vi kan hämta vid placering!
  1 200 kr/dygn för vuxen och från 500 kr/dygn för barn. Kontakta oss för information om pris för just din förfrågan.

 • Antal platser/Boendeform

  Boendena är satellitlägenheter på hemlig adress och är belägna som lägst på andra våningen. Alla boenden har skalskydd, insynsskydd, säkerhetsdörr, brandvarnare, direktlarm till larmcentral, titthålskamera samt kameraövervakning i hall. Vi erbjuder både kollektivt och eget boende. Vid b Läs mer...

 • Främmande Språk

  Arabiska, rumänska, engelska och danska.

 • Ramavtal

  Enköpings kommun, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Hos oss arbetar socionomer, sociologer och legitimerad sjuksköterska, med djup kunskap och lång erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och att möta kvinnor och barn som utsatts för eller bevittnat någon form av våld. Våra kuratorer har specialistkompetens inom frågor som rör vå Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Våra kuratorer och boendestödjare har regelbunden kontakt med de placerade och uppdateras varje vecka om trivsel och upplevelsen av boendet. Vi är måna om våra boendes välmående och trivsel och försöker tillgodose deras behov i den utsträckning det går. Alla kvinnor som bott hos oss får Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder utslussningslägenheter efter avslutad placering i skyddat boende, detta sker i samråd med och på uppdrag av uppdragsgivaren. Utslussningslägenheterna är helt fristående från de skyddade bostäderna. I utslussningslägenheterna får familjerna möjlighet till en självständigare boen Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Under första veckan efter placering skrivs barnen in på förskola/skola. Detta är hög prioritet hos oss och vi har nära samarbete med skola i närområdet. Vi erbjuder läxhjälp vid behov till alla placerade barn i vårt skyddade boende.

 • Sysselsättning

  Vi värnar om att kunna bryta isoleringen i den mån det går genom att erbjuda sociala aktiviteter för både vuxna och barn utanför boendet. Vi har nära samarbete med andra föreningar som anordnar aktiviteter för vuxna och barn. Vi erbjuder läxhjälp, språkhjälp, boendesök, ekonomisk rådgivni Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Kvinnan, och barnen, erbjuds regelbundna stödsamtal med sin kontaktperson. Vi bistår med hjälp i kontakt med myndigheter samt praktiska och sociala aktiviteter för både vuxna och barn. Vi gör också kontinuerliga riskbedömningar under placeringen. Längden på placering avgörs i samråd med de Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Placering sker via socialtjänsten. Vid inskrivning tilldelas kvinnan en egen kontaktperson hos oss. Varje medföljande barn får också en egen kontaktperson. Vid inskrivning görs direkt en ansökan om sekretessmarkering, inskrivningssamtal med riskbedömning och säkerhetsplanering. Kvinnans oc Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Kvinnojouren Öresund är Malmös största kvinnojour med nio anställda. Hos oss jobbar socionomer, sociologer och leg. sjuksköterska, som alla är specialister på våldets orsak och verkan, med flera års kompetensutveckling kring utförande av stöd- och skyddsinsatser för våldsutsatta kvinnor, b Läs mer...

 • Konsulter

  Vi använder oss inte av externa konsulter. All kompetens för att möta traumatiserade, våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar finns inom verksamheten.

 • Handledning

  Våra kuratorer och boendestödjare får regelbunden handledning med psykolog, för att vår personal ska ha möjlighet att bearbeta de känslor som uppstår i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Vi har även regelbunden intern handledning i gruppen.

 • Samverkan

  Vi samarbetar med två advokatbyråer och genom dem erbjuder vi kvinnor gratis juridisk rådgivning och de får därmed hjälp att snabbt etablera en advokatkontakt. Vi har nära kontakt och samverkan med skolor i närheten, där barn som placeras i vårt skyddade boende skrivs in. Vi samarbetar med Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvinnojouren Öresund har tydliga, skriftliga rutiner när det gäller placeringar i skyddat boende. Dessa rutiner följs noggrant och revideras vid behov. Vi upplever att vårt system är tryggt, som vi kan lita på fungerar vid oförutsedda eller mindre vanligt förekommande händelser.

 • Fortbildning

  Våra kuratorer har specialistkompetens inom frågor som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Kuratorerna har följande utbildningar och dessa är alla implementerade i verksamheten: Samtalsmetoder: MI (Motiverande Samtal) och RBP (Response Bas Läs mer...

 • Referenser

  Anne Borg Andersson, socialsekreterare Skurup Tel: 073-856 01 42 Mail: [email protected] Helena Elissson, socialsekreterare Landskrona Tel: 0418-47 34 09 Mail: [email protected] Lena Landehag, socialsekreterare Ronneby Tel: 076-648 92 68 Mail: lena.lande Läs mer...

 • Övrigt

  Vid behov kan vi erbjuda upphämtning. Vårt viktigaste mål är att varje person som är i kontakt med oss ska känna sig hörd, trodd på och bemött på ett professionellt sätt. Alla myndigheter vi arbetar med ska kunna följa vårt arbete genom regelbunden kontakt med oss och vid placering finn Läs mer...

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

 • Kvinnor 18-65 år
 • Mamma/Barn år-
 • Relationsproblem
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Par år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (3)

Senast uppdaterad: 2022-03-22
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida