Logo
 • image1.jpg
 • image2.webp

Livento Omsorg

 • Pris

  Lämnas vid förfrågan.

 • Antal platser/Boendeform

  10

 • Främmande Språk

  All personal på Livento hanterar det svenska språket såväl i tal som i skrift. Dessutom besitter personalen språkkunskaper inom engelska, arabiska, kurdiska, syrianska, bosniska, spanska och tyska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Livento erbjuder vård med en humanistisk människosyn som grund. Vi tror på alla människors lika värde och allas rätt till att vara delaktiga i samhället. Livento utgår ifrån beprövade metoder och syftet med vården är att stärka individen i sig själv och sin egen förmåga och integrera dem i Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning sker regelbundet tillsammans med klient och uppdragsgivare. Månadsrapporter skickas till uppdragsgivare varje månad. Tillsammans med klient gör kontaktperson en genomförandeplan där tydliga delmål och mål sätts.

 • Utslussning/Eftervård

  Individuell planering görs tillsammans med uppdragsgivare.

 • Skola/Kursverksamhet

  Livento har nära samarbete med olika skolor och kan anpassa skolgång utifrån individens behov.

 • Sysselsättning

  Hos oss får individen möjligheter till att hitta en sysselsättning där hon/han kan växa, både på det personliga men också på det sociala planet. Kompetensen inom vår personalgrupp gör att vi kan erbjuda sådant som körkortshjälp, kost - och träningsschema men framför allt motivation till at Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatstiden ser olika ut beroende på behov.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker genom samtal mellan placeringsansvarig, handläggare och individen. Lämplighetsbedömningar görs i alla förfrågningar.

 • Organisation/Personal

  Företagets ledning besitter mångårig erfarenhet inom branschen. All vår personal är utbildade och vi främjar olika utbildningar för att bredda kunskapen i vårat företag. Personalen har utöver sin grundutbildning utbildning i Trauma, MI, KBT och HLR.

 • Konsulter

  Som placerad i Liventos stödboende har man tillgång till psykolog, läkare, sjuksköterska, kurator och terapeut vid behov. Detta görs i samråd med uppdragsgivare och den enskilde.

 • Handledning

  Personalen erbjuds handledning och reflektion kontinuerligt.

 • Samverkan

  Vi ser samverkan som ett måste för att individen ska få tillgodosett sina behov fullt ut. Samverkan med uppdragsgivare, arbetsförmedling, skolor, försäkringskassan, ekonomisk bistånd med mera görs hos varje individ utifrån behov.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar aktivt med kvalité och miljöarbete.

 • Fortbildning

  Personalen erbjuds kontinuerlig fortbildning för att öka kompetens i företaget.

 • Kommunikation/Avstånd

  Liventos huvudkontor och verksamhet bedrivs från Norrköping.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

Livento Omsorg

 • Män 21 år-
 • Kvinnor 21 år-
 • Mamma/Barn 21 år-
 • Pappa/Barn 21 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 21 år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 21 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2022-01-27
Livento Omsorg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida