Lästringe-Alma AB

 • Pris

  För prisuppgifter var vänlig kontakta föreståndaren Catarina Ö Helgason 070-241 88 47
  [email protected]

 • Antal platser/Boendeform

  Lästringe-Alma har tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 § 9 § 9, bostad med särskild service i form av gruppbostad och serviceboende fördelat på 20 boendeplatser i tre boenden. Målgruppen är vuxna, inom personkrets 1 och 3 enligt 1 § LSS, med autismspektrumstörning, lindrig i Läs mer...

 • Ramavtal

  Botkyrka, Nynäshamn, Huddinge, Haninge, Tyresö, Ekerö, Upplands Väsby, Upplands Bro, Järfälla, Sigtuna
  Nyköping, Enköping, Strängnäs, Vallentuna, Norrköping, Örebro, Sundbyberg, Vaxholm, Danderyd och Täby

 • Verksamhetsbeskrivning

  Verksamheten består av fyra enheter, varav två gruppboenden, ett serviceboende och en daglig verksamhet. Boende: Tre särskilda boenden (Solberga gr.b/Utterö Gård, Solberga gr.b/Tystberga och Alma serviceboende) med dygnet runt bemanning och omedelbar närhet till personal. Lägenheterna ä Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplan utvärderas regelbundet i både boende och daglig verksamhet.

  Verksamheten har ett utarbetat kvalitetssystem enligt SOSFS 2011:9, som följs upp löpande och utvärderas årligen genom, checklistor, enkätundersökningar, verksamhetsplan och berättelse.

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till praktik och skola som ett sätt att utvecklas.

 • Skola/Kursverksamhet

  KomVux/SärVux på orten.

 • Sysselsättning

  Dagverksamheten på Utterö Gård består av fyra arbetsgrupper som har öppet måndag till fredag från 09.00 till 16.00. Arbetsgrupperna består av Ateljén där bild, form, film och pärlkonst kan utövas. I Redaktionen har kunderna tillgång till datorer där det finns möjlighet att lära sig olika Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Målet är att individen ska uppnå ökad livskvalité. För någon kan det innebära självständigt boende med utskrivning från Lästringe-Alma, för andra kan det innebära att bo permanent där en rikare livskvalitet möjliggörs.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt med hemmet via föreståndare/verksamhetschef Catarina Ö Helgason 070-241 88 47, [email protected] Efter ett första telefonsamtal kallar vi till möte där den boende, personal och uppdragsgivare gör en gemensam bedömning gällande omsorgsbehov. Efter detta första Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Lästringe-Alma etablerat sedan 1998. Vår första LSS-verksamheten startade 2001, innan dess drev vi HVB-hem. Föreståndare (leg psykoterapeut KBT/beteendevetare, handledare, lärare i KBT, Mindfulnessinstruktör), 4 st arbetsledare (socionom, mentalskötare/utbildning i omsorg, kvalificerad Läs mer...

 • Handledning

  Handledning av Leg. läkare/psykiater, spec i neuropsykiatri.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Lästringe-Alma har ett väl utarbetat kvalitetssystem enligt SOSFS 2011:9, som tydliggör arbetet i form av rutiner, strukturer och checklistor. Kvalitetsarbetet följs upp kvartalsvis och redovisas årsvis, se www.lastringealma.se Regelbunden verksamhetsplanering som följs upp genom en verks Läs mer...

 • Fortbildning

  Gemensam utbildningsplan för hela verksamheten.
  Individuella utbildningsplaner som utvärderas i samband med utvecklingsplaner.

 • Kommunikation/Avstånd

  Nio mil söder om Stockholm.
  Två mil norr om Nyköping.
  Buss från Tystberga.

 • Referenser

  Ekerö kommun, Heidi Siirak Aronsson, 08-1245 7335, [email protected] Järfälla kommun, Anna-Maija Stens 08-580 28 053, [email protected] Ängelholms kommun, Marianne Åhs, 0431-46 94 46, [email protected] Norrmalms stadsdelsförvaltning, Oskar Meurk, 08-508 09 408, Läs mer...

 • Övrigt

  Huvudkontor: Bogsta Hässelby 4, 611 99 Tystberga Tfn 070-241 88 47
  Mail: [email protected]

Lästringe-Alma AB

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2022-08-09
Lästringe-Alma AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida