Logo

Villa Bergerska

 • Antal platser/Boendeform

  30

 • Ramavtal

  SPINK

 • Verksamhetsbeskrivning

  VILLA BERGERSKA HVB Med familjär stämning i naturnära, nyrenoverade lokaler utreder Villa Bergerskas välutbildande och kompetenta medarbetare, mammors föräldraförmåga utifrån barnens behov. Vi välkomnar mammor och barn 0-12 år med syskon upp till 16 år. Vi tar även emot gravida kvinnor. E Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Det sker en kontinuerlig och löpande utvärdering av insatsernas effekt på individnivå genom exempelvis behandlingskonferenser, nätverksmöten och uppföljningsmöten. Uppföljning efter avslutad utredning och behandling sker på uppdrag av placerande socialtjänst. Efter insatsen hålls en kont Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Individuell utslussning planeras i god tid före utskrivning tillsammans med familj och socialtjänst. Vi erbjuder våra uppdragsgivare en tydlig, strukturerad och planerad eftervårdstjänst för våra klienter. Här erbjuds de stöd, skydd och hjälp efter avslutad insats. Vissa utökade insatser Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  För att placerade klienter med skolplikt ska få adekvat undervisning för att uppnå uppsatta mål enligt aktuell läroplan sker samverkan med kommunens skolor samt hemkommuner där barnen är inskrivna för möjlighet till undervisning på distans där placeringen är kortvarig och det inte är aktue Läs mer...

 • Sysselsättning

  Utifrån klientens förutsättningar och behov, kommer verksamheten tillgodose stimulerande aktiviteter för barn och vuxna som främjar positiv utveckling. Verksamheten ansvarar för aktiviteter internt och externt anpassad efter målgrupen. Under vistelsen ska vi hjälpa familjerna att hitta men Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Efter avslutad utredning ges klienterna möjlighet till behandling. Behandlingsarbetet har sin grund i den miljöterapeutiska vardagstrukturen i den dagliga verksamheten och utgår från det systemteoretiska perspektivet. Familjen är delaktig i planering av uppdraget som i genomförandet. I Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Föreståndare gör en lämplighetsbedömning inför varje beslut om inskrivning av nya klienter i verksamheten. Denna omfattar en bedömning av boendets möjligheter att erbjuda en trygg och utvecklande miljö vid aktuell placering. Efter en kontakt med placerande socialtjänst och föreståndare Läs mer...

Villa Bergerska

 • Mamma/Barn 16 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 18 år-
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2022-10-04
Villa Bergerska

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida