Release Care AB

 • Pris

  Vi erbjuder insatser från 1 500 kr/dygn beroende på graden av problematik/behovet av stöd. Kontakta vår placeringssamordnare för mer information.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har har platser i både villor, lägenheter samt hotellägenheter.

 • Främmande Språk

  Engelska, arabiska, kurdiska, persiska samt somaliska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Release Care AB arbetar på uppdrag av socialtjänsten samt polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupper. Vi tillhandahåller skyddade boenden avsedda för individer (med eller utan barn) som är i behov av insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Vi tar emot både plane Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Målplan upprättas vid inskrivning.
  Täta och kontinuerliga uppföljningar.
  Utsluss till trygg verksamhet/myndighet/instans/arbete/sysselsättning.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning sker i samverkan med klient och uppdragsgivaren. Vi erbjuder alla våra brukare att finnas kvar som stöd vid önskemål från individen i fråga.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi följer Skolverkets riktlinjer gällande skolgång.
  Vi samverkar med KAA - Kommunens aktivitetsansvar, skolorna i aktuell kommun. Vi erbjuder även studiestöd.

 • Sysselsättning

  Vi har god samverkan med kommunerna, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden görs upp i samråd med uppdragsgivare.
  Extern kuratorsstöd kan erbjudas om uppdragsgivare godkänner det.

 • Inskrivningsförfarande

  Måluppsättning med vistelsen på det skyddade boendet upprättas i samråd med klient och uppdragsgivare, däri görs det även upp en säkerhetsplan.

 • Organisation/Personal

  Utbildningsbakgrund hos personalen:
  Socionom
  Polis
  Över tio års yrkeserfarenhet.

 • Samverkan

  Samverkan ser vi som en grundläggande och en självklar del/förutsättning för att kunna komma fram i arbetet mot brukarens mål.

 • Fortbildning

  Personalen får löpande och kontinuerligt fortbildning.

 • Referenser

  Referenser ges på begäran.

 • Övrigt

  Vi har kontrakterade avtal med olika fastighetsbolag.
  Vi erbjuder hämtning samma dag.
  Husdjur till den skyddsökande är välkomna.

Release Care AB

 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2022-08-11
Release Care AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida