Rehab Simlångsgården AB

 • Pris

  Priser från 2295:-/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  13 fina platser

 • Främmande Språk

  Engelska
  Kroatiska
  Spanska och svenska

 • Ramavtal

  Ja, med vissa och andra kommuner gör vi en direktupphandling.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Information inkommer inom kort från verksamheten.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Regelbundet efter placeringstiden är slut.

 • Utslussning/Eftervård

  Ja,

 • Sysselsättning

  Möjlighet till träningsjobb i det lilla formatet eller praktik på orten samt lönebidragsanställning.

 • Behandling/Insatslängd

  Mellan 3-12 månader

 • Inskrivningsförfarande

  Lämplighetsbedömning efter Teamsmöte med klient och handledare.

 • Organisation/Personal

  Föreståndare och verksamhetschef
  Konsultläkare och SSK
  Behandlare som har kbt , cra
  Socialpedagoger

 • Konsulter

  Drogpreventionskonsukt
  Socionomkonsult

 • Handledning

  Ja

 • Samverkan

  Med Fristadens omsorg AB och Familjeterapeuterna
  Sydsvenskan

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetssäkringssystem och Miljöledningssystem

 • Fortbildning

  CRA

 • Kommunikation/Avstånd

  Rehab Simlångsgården har egen buss till Simlångsdalen och därifrån finns stadsbuss till Halmstad C

 • Referenser

  Gudhemsgårdens LVM hem
  Västerås kommun
  Eslöv kommun
  Ronneby kommun
  Malmö stad

 • Övrigt

  Litet trivsamt HVB där vi månar om rätt gruppdynamik.

Rehab Simlångsgården AB

 • Män år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
Senast uppdaterad: 2022-05-13
Rehab Simlångsgården AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida