Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image10.jpg

Mikaelsgården i Katrineholm AB

 • Pris

  Från 1350 kr/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  11 lägenheter och 10 rum kollektivt.

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  RAM Kriminalvården Halvvägshus RAM Kriminalvården Kontrollerat Boende RAM med följande kommuner: Danderyd Kommun Eskilstuna Kommun Flens Kommun Gnesta Kommun Järfälla Kommun Katrineholms Kommun Lidingö Stad Norrtälje Kommun Nyköpings Kommun Sollentuna kommun Solna Stad Sträng Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Mikaelsgårdens Stödboende är ett nyktert & drogfritt boende som ligger i natursköna Björkvik i Södermanland I närheten av Katrineholm, Nyköping och Norrköping. Vi erbjuder boende för män och kvinnor från 21 år och uppåt egna lägenheter om 30 kvm med egen altan. Personal finns tillgängl Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning sker regelbundet via nedan specificerade livsområden. Detta görs ihop med uppdragsgivaren och den boende. Det är viktigt för oss att samtliga parter är delaktiga i planeringen för den boende samt involverade i processen. - Boende - Relationer - Ekonomi - Sysselsättning/a Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Mikaelsgården gör upp en individuell utslussning ihop med den boende och uppdragsgivaren. Vi finns som ett stöd för den boende genom hela utslussnings processen dygnet runt.

  Eventuella eftervårds insatser är Mikaelsgården behjälpliga till att upprätta vid behov.

 • Skola/Kursverksamhet

  Under placeringstiden kan den boende få stöd att återuppta eller starta upp sina studier. Det finns goda studiemöjligheter med tanke på närhet till Nyköping, Katrineholm och Norrköping. Åsa Folkhögskola i Sköldinge finns i närheten där boende har studerat förut.

 • Sysselsättning

  Mikaelsgården kan erbjuda sysselsättning på området som alltid anpassas efter individen utifrån önskemål, behov, förmåga mm.
  Sysselsättningen kan jämföras med en vaktmästare då arbetet är väldigt varierande med allt från snickeri, målning, trädgårdsskötsel mm.

 • Behandling/Insatslängd

  Varierar alltid utifrån:

  Individens behov
  Beställarens uppdrag
  Individens problematik
  Individens framsteg

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning på Mikaelsgården påbörjas genom en kontakt från beställare med information om boendet och den tilltänkta individen. Sedan önskas samtal med beställare, den tilltänkta individen och Mikaelsgården. Det mynnar ut i en lämplighetsbedömning för att se att den boende håller sig innan Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har drivits sedan 2018. Personalgruppen består av Föreståndare med bland annat KBT steg 1 utbildning samt social rätt, administrativt/samordnare/ekonomiskt ansvarig, undersköterskor, behandlingsassistenter, kock, skötare mm. och har utbildningar inom KBT, aspergers, MI, AKK, N Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker
  Leg. Sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri
  Leg. Sjuksköterska
  2 st KBT terapeuter

  Används i alla behandlingsinsatser.

 • Handledning

  Extern handledning var tredje vecka 2 timmar per gång.
  Intern handledning 1 timme per vecka.
  Extern handledning från ägare 8 gånger om året.

 • Samverkan

  Mikaelsgården jobbar med ett nära samarbete till uppdragsgivaren. Detta genom e-post kontakt om något avvikande skulle inträffa eller eventuella förändringar i planeringen. Målsättningen är att uppdragsgivaren skall vara så delaktig som möjligt för att kunna få en så klar bild av uppdraget Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  På Mikaelsgården ansvara föreståndaren för löpande utvärderingar gällande kvalitetsutveckling, utveckla ledningssystem, uppföljning av kvalitetsindex, uppföljning av boende undersökningar mm. I kvalitetssystemet beskrivs inte bara vad vi gör utan hur vi skall göra, syftet, i vilken omfattn Läs mer...

 • Fortbildning

  Mikaelsgården har en tydlig utbildningspolicy som riktar sig till boende, personal eller verksamheten. Personalgruppen har bland annat utbildning inom MI, KBT, ASI mm.

 • Kommunikation/Avstånd

  Mikaelsgården är beläget utanför Björkvik i Södermanland. Det är 2 mil till Katrineholm, 3,5 mil till Nyköping och 5 mil till Norrköping. Busshållplats finns 50 meter från boendet som kan ta dig till Björkvik, Katrineholm och Nyköping. Busshållplats finns 50 meter från boendet som kan Läs mer...

 • Referenser

  Vid förfrågan kan referenser överlämnas.

 • Övrigt

  Mikaelsgården jobbar tätt med konsulterna. Det innebär att individen som placeras kommer ha god tillgång sjuksköterskekontakt så som läkemedelshantering (till exempel hämtning av läkemedel), sjuksköterskebedömningar, utlåtanden, enklare vårdinsatser mm. Individen kommer även ha möjlighet Läs mer...

Mikaelsgården i Katrineholm AB

 • Män 21-100 år
 • Kvinnor 21-100 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 21-100 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2022-08-07
Mikaelsgården i Katrineholm AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida