Logo

edencare AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Information Vilka vi är och vad vi gör Vi erbjuder våra uppdragsgivare att skyndsamt finna ett utvalt hem till ett utvalt barn som på bästa sätt möter barnens behov samt att vara ett fortsatt värdefullt stöd för uppdragsgivaren, för barnet och inte minst för den viktiga familjen som öppna Läs mer...

edencare AB

 • Pojkar år-
 • Flickor år-
 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2022-09-28
edencare AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida