Logo

NiCA Teamet AB

 • Antal platser/Boendeform

  Akut skyddat boende för individer som utsatts för våld och/eller hot i hemmet.
  8 platser på kollektivboende med plats för medföljande barn.

 • Främmande Språk

  Engelska, Spanska.

 • Ramavtal

  JA med vissa kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  NiCa Teamet tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med relevanta stödinsatser. Det boendet erbjuder är stöd/kris/säkerhetssamtal samt bearbetande samtal utifrån den våldsamma rel Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning av våra skyddade boenden sker regelbundet utifrån frågeformulär och skattningsskalor både till klient, medföljande barn samt till socialtjänst. Verksamheten använder även kvalitetsindex via SSIL.

 • Utslussning/Eftervård

  NiCa Teamet bedriver även en öppen mottagning dit våldsutsatta individer kan vända sig efter avslutad placering för fortsatta samtal samt praktiskt stöd. NiCa Teamet erbjuder även samtalsgrupper.

 • Skola/Kursverksamhet

  Verksamheten har upparbetade kontakter med närliggande skolor/förskolor som kan erbjudas efter samråd med socialtjänst.

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder en pedagogisk sysselsättning för barnen och har anpassade lokaler med lekrum, pysselrum, gamingrum m.m. Vi erbjuder TRAPPAN-samtal för barnen. Vi har upparbetade kontakter med förskola/skola i närområdet. Vi erbjuder samtalsgrupp för den placerade. Vi erbjuder gymkort under pl Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatsen sker genom SOL placeringsbeslut från kommunen. Boendet har ingen gräns för placeringslängd.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten drivs av anställd personal med över tjugo års erfarenhet från kvinnojoursrörelsen. Personalen är i grunden socialpedagog med steg 1-utbildning, beteendevetare samt socionom. Personal finns tillgänglig i boendet vardagar mellan 8-17 samt har jourtelefon kväll, natt och helg å Läs mer...

 • Handledning

  Personalen har extern handledning varannan vecka med legitimerad psykoterapeut.

 • Samverkan

  Samverkan sker utifrån den placerades individuella behov med exempelvis advokat, polis som arbetar med personskydd, hälsovård m.m.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  NiCa Teamet har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011). Verksamheten har även ett miljöledningssystem och arbetar systematiskt med miljöfrågor.

 • Fortbildning

  Personal får kontinuerlig fortbildning utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.

 • Kommunikation/Avstånd

  Lokalerna ligger i en attraktiv närmiljö med närhet till skolor, vård, affärer. Bra kommunikationer till Stockholm city, tar ca. 15 minuter.

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid kontakt.

 • Övrigt

  NiCa Teamet kan vid inskrivning hämta om behov av det finns.

NiCA Teamet AB

 • Män 18-100 år
 • Kvinnor 18-100 år
 • Mamma/Barn 0-100 år
 • Pappa/Barn 0-100 år
 • Sociala problem
 • Psykisk problematik
 • Gravida kvinnor 18 år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2023-01-13
NiCA Teamet AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida