Logo
 • image1.jpg
 • image2.PNG
 • image3.jpg
 • image4.PNG
 • image5.PNG
 • image6.PNG
 • image7.jpg
 • image8.jpg

Pilkasens Gård

 • Antal platser/Boendeform

  5 platser

 • Främmande Språk

  Engelska (tolk anlitas vid behov)

 • Ramavtal

  Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö, Stenungssund, Lilla Edet, Orust, Tjörn, Karlstad, Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordans Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Pilkasens gård är ett litet gemytligt boende med 5 platser. Vi riktar oss till flickor och pojkar 15-19 år med psykosocial problematik som yttrar sig t.ex. i utåtagerande och/eller hotfullt beteende, självskada, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk. Vi tar emot planerade o Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning genomförandeplan: Vi följer upp ungdomens genomförandeplan minst var 3:e månad. Vi följer då upp vad som genomförts och inte samt skattar varje behovsområde utifrån de 4 nivåer av måluppfyllelse som finns i genomförandeplanen i BBIC. Skattningarna dokumenteras i och sammanställ Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning anpassas utifrån ungdomens behov med grund i socialtjänstens uppdrag och kan genomföras till exempel genom växelvis boende. Vi kan även vid behov erbjuda stödboendeverksamhet i Uddevalla centrum bestående av egen lägenhet med regelbundet stöd från personal.

 • Skola/Kursverksamhet

  En viktig del i arbetet på vårt HVB-hem är att motivera och stötta ungdomen till en fungerande skolgång. Vi har goda kontakter med skolorna i kommunen och vi samarbetar kontinuerligt för att skolgången ska upplevas som lyckad för den enskilde. Närmaste grundskola (högstadie) ligger cirka 3 Läs mer...

 • Sysselsättning

  På gården finns stora möjligheter till aktiviteter av olika slag. Gillar man hästar har man mycket att sysselsätta sig med på sin fritid. Utöver ridning får ungdomarna vara med och ta hand om hästarnas dagliga skötsel (borsta, fodra, mocka etc.). Man får även vara med när t.ex. hovslagare Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Metod: På Pilkasens gård arbetar vi för att ge varje enskild ungdom stöd, omsorg och behandling av hög kvalitet. Verksamheten präglas av ett respektfullt bemötande, relationsbyggande, en tydlig struktur, beaktande av integritet och delaktighet samt en trivsam och trygg boendemiljö. Vi har Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  I samband med förfrågan inhämtar vi information från socialtjänsten (muntligt samt utredning) och påbörjar därmed processen av en lämplighetsbedömning. BBIC:s samrådsdokument upprättas och vi bjuder in till studiebesök där ungdomen får komma till boendet tillsammans med vårdnadshavare (om Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vår föreståndare är socionom med över 14 års erfarenhet med erfarenhet bl. a. flera år som förste socialsekreterare (barn och unga). Vår KBT-terapeut (steg 1) har 12 års erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar från bl.a. SIS-Fagared i Göteborg samt SIS-Gräskärr i Uddevalla där han var Läs mer...

 • Konsulter

  Juridisk support: Verksamheten har juridisk support via Secura Nova. Socionom med cirka 40 års erfarenhet av socialt arbete bl.a. som IFO-chef. Vidare utbildare i BBIC, Systematiskt kvalitetsarbete, MET etc. Neuropsykiatriska utredningar samt handledning: Ansvarig för neuropsykiatrisk Läs mer...

 • Handledning

  Personal samt ledning erhåller kontinuerlig handledning via vår Leg. psykolog tillika Leg. psykoterapeut. Personal erhåller även löpande handledning via verksamhetens föreståndare.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten planeras, leds, följs upp, utvärderas och utvecklas systematiskt och fortlöpande i enlighet med vårt ledningssystem, vilket följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I det systematiska kvalitets Läs mer...

 • Fortbildning

  Vår personal samt ledningsgrupp erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Utöver en övergripande kompetensutvecklingsplan för verksamheten i sin helhet har varje enskild personal en individuell plan för sin kompetensutveckling. I den generella planen ingår fortlöpande utbildning i nytillk Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Från Pilkasens gård är det cirka 1 mil till Uddevalla centrum (15 min med bil, 25 min med buss). Till shoppingcentret Torp köpcentrum som ligger utmed E6 är det cirka 4 kilometer (5 min med bil). Till Göteborg är det cirka 8 mil (50 min med bil, 1h 10 min med buss).

Pilkasens Gård

 • Pojkar 15-19 år
 • Flickor 15-19 år
 • Män 18-19 år
 • Kvinnor 18-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2022-11-25
Pilkasens Gård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida