Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg

Litslena gruppbostad

 • Antal platser/Boendeform

  Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS, personkrets 1

  Munksundets gruppbostad, 6 lägenheter
  Litslena gruppbostad, 6 lägenheter

 • Ramavtal

  Strängnäs kommun
  Nyköpings kommun
  Vallentuna kommun
  Enköpings kommun
  Örebro kommun
  Västerås kommun

 • Verksamhetsbeskrivning

  Litslena är beläget i stadsdelen Fanna i Enköping med närhet till stadskärnan. På tomten har vi en stor altan längs med husets baksida. Vi har grillplats och odlingsmöjligheter samt en gräsyta för aktiviteter. Vi vänder oss till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller Läs mer...

 • Handledning

  En förutsättning för att uppnå god kvalitet i vår verksamhet är att kompetensnivån bland medarbetarna är hög. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och handledning vid behov, bland annat erbjuder vi medarbetarna regelbundna utbildningar i brandskydd, hjärt- och lungräddning Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring har hög prioritet i vårt arbete och vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. I vårt ledningssystem hittar personalen styrdokument och stöd i det dagliga arbetet. Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styr Läs mer...

 • Övrigt

  Under dokument kan ni ta del av mer information i våra broschyrer. Hör av er om ni önskar få utskrivna broschyrer postade till er.

  Varmt välkomna att höra av er vid placeringsförfrågan eller övriga frågor!

Litslena gruppbostad

 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Sociala problem
 • Samsjuklighet
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Riskbruk

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2024-05-15
Litslena gruppbostad

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida