Logo

Personlig utveckling & Rehab SBD AB

 • Pris

  Från 1695kr/Dygn
  Ring 076-3085773 för mer info!

 • Antal platser/Boendeform

  Egna stödlägenheter 6 styckna. 1 rok samt 2
  rok på stödboendet.


  3 styckna familjehem bemannade dygnet runt .

  PLACERING: 076-3085773

 • Verksamhetsbeskrivning

  InformatioBoende/Familjehemskonsulent i Hällefors, Örebro län På vårt stödboende arbetar vi helt enskilt och alla som kommer till oss får ett eget boende. För de boende så har vi en samtalskontakt, KBT, som man får prata med för att få stöd i vardagen. Vi har Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi anordnar egen lägenhet till klienten under sista månaderna av placering om vårdplanen har följts.
  Sedan använder vi sista tiden till att slussa ut oss ur klientens liv succesivt för att inte göra tvärt avbrott.

 • Skola/Kursverksamhet

  tillgång till utbildningar såsom truck,svets,svarv inom industri,äldrevården samt folkhögskola. Vi är även behjälpliga med B-körkort.

 • Sysselsättning

  Praktik/Skola

 • Behandling/Insatslängd

  Tillsvidare

 • Organisation/Personal

  2st Utbildade Alkohol/Drogterapeuter
  1 St Chaufför/Aktivitetssamordnare
  1st Verksamhetschef
  1 st Vd

 • Handledning

  Handledning enligt rutin.

 • Samverkan

  Samverkan med Kommuner samt företag.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Godkänt miljö och kvalitetsledningssystem.

 • Fortbildning

  Kontinuerligt.

 • Kommunikation/Avstånd

  nära till Hällefors centrum Örebro län.

 • Övrigt

  Vi arbetar med Jour och hämtar i hela sverige.

Personlig utveckling & Rehab SBD AB

 • Män 21
 • Kvinnor 21
 • Mamma/Barn 21
 • Pappa/Barn 21
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 21
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 21
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2023-06-15
Personlig utveckling & Rehab SBD AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida