Seea konsulting Familjehem

 • Pris

  Från 2200 kr/dygn
  Ring 070-556 77 52 för mer info!

 • Antal platser/Boendeform

  10 platser.
  Kraftigt förstärkta familjehem.
  Jour- och familjehem.

  Kontakt 1: Placering Carina, placeringsansvarig familjehem:
  Telefon: 070 556 77 52
  E-post: [email protected]

 • Främmande Språk

  Skandinaviska språk, engelska, franska, tyska, arabiska, kurdiska, persiska, albanska, serbo-kroatiska, syrianska, assyriska, yoruba, ryska, bulgariska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Jour- och familjehem.
  Kraftigt förstärkta familjehem.
  Noga matchning utifrån individens behov.

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till utslussning och eftervård efter överenskommelse.

 • Sysselsättning

  Praktik/Skola

 • Behandling/Insatslängd

  Tillsvidare

 • Inskrivningsförfarande

  Enligt rutin.

 • Organisation/Personal

  Utbildade socionomer med mångårig erfarenhet.
  Verksamhetschef.
  VD/ekonomichef

 • Konsulter

  Familjehemskonsulenter.

 • Handledning

  Handledning veckovis.

 • Samverkan

  Samverkan med kommuner samt företag.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Godkänt miljö och kvalitetsledningssystem.

 • Fortbildning

  Kontinuerligt.

 • Referenser

  Goda referenser.

 • Övrigt

  Familjehemskonsulenter tillgängliga 24 tim/dygn. Beredskap.

Seea konsulting Familjehem

 • Pojkar
 • Flickor
 • Män 21
 • Kvinnor 21
 • Mamma/Barn 16
 • Pappa/Barn 18
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 16-0 år
 • Invandrarproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2024-05-15
Seea konsulting Familjehem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida