Logo
 • image2.jpg
 • image3.jpg

Previdensia AB Äppelgården HVB

 • Pris

  Kontakta oss för mer information.

 • Antal platser/Boendeform

  Tio platser, stort hus med många allmänytor.

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Ja i flera kommuner, kontakta oss för mer info.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Previdensia startade med visionen om att hjälpa familjer där svårigheter inom NPF och social samt psykisk beteendeproblematik finns. Från dag ett har det handlat om att ge anpassat stöd kopplat till de unika behov och förutsättningar som varje ungdom har. Målet är att alla Previdensias Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi följer kontinuerligt upp ungdomarna i samarbete med socialtjänsten genom uppföljningsmöten samt månadsrapporter som utgår från genomförandeplan. På boendet följer vi upp ungdomarnas utveckling via kp-samtal, psykologsamtal vid behov, samt skattningar av beteende. Våra kontinuerliga be Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Med hjälp av Previdensiateamet där psykologer, beteendevetare och specialpedagog ingår förstärker vi vårt boende och höjer kompetensen bland medarbetarna på boendet samt samarbetar inom och utanför ungdomens nätverk. En välplanerad och väl genomförd utsluss är ofta en förutsättning för at Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Personalen på Äppelgården tillsammans med Previdensias specialpedagog stöttar ungdomen till en fungerande skolgång på lämplig skola. Vi har tätt samarbete med skolan.

 • Sysselsättning

  Vi tycker det är viktigt att ungdomarna ingår i olika sammanhang för att känna tillhörighet. Ungdomarna får stöd att vara delaktiga i skola, praktik, jobb eller andra sammanhang.

 • Behandling/Insatslängd

  Vår behandling utgår från PBS, Positivt BeteendeStöd, tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande. Att bygga självkänsla och självförtroende hos ungdomarna är a och o för den fortsatta utvecklingen. Insatslängden varierar och i samråd med handläggare från socialtjänsten beslutas Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Previdensias placeringsgrupp bokar telefonmöte eller digitalt möte med handläggare från socialtjänsten för frågor och dialog. Efter det görs en lämplighetsbedömning utifrån ungdomen och övriga ungdomar på boendet. Vi förbereder inflytt noggrant, skickar foton på rum, personal med mera så a Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Previdensia startade med visionen om att hjälpa familjer där svårigheter inom NPF och social beteendeproblematik finns. Från dag ett har det handlat om att ge anpassat stöd kopplat till de unika behov och förutsättningar som varje ungdom har. Målet är att insatserna ska ske på ett flexibe Läs mer...

 • Konsulter

  Vi använder ej konsulter då vi har vårt egna kompetensteam med psykologer, beteendevetare och specialpedagog.

 • Handledning

  Personalen på Äppelgården ges kontinuerlig utbildning och handledning från psykolog och beteendevetare i Previdensiateamet.

 • Samverkan

  Samverkan är en förutsättning för att ungdomen ska få det stöd den behöver. Samverkan kan bestå av flera olika delar. Äppelgården samverkar med de parter kring ungdomen som det finns behov kring, Det är tex. socialtjänst, BUP, skola/elevhälsa. Men också med vårdnadshavare/närstående, friti Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi strävar hela tiden efter att kvalitetssäkra vår verksamhet och med hjälp av handledning, kompetensutveckling, avvikelsehantering och skattningar utvecklar vi verksamheten hela tiden och ökar förutsättningarna för ungdomarna som bor hos oss.

 • Fortbildning

  Personalen genomgår löpande handledning och fortbildning kring NPF och social samt psykisk beteendeproblematik.

 • Kommunikation/Avstånd

  Äppelgården ligger i Kimstad strax utanför Norrköping och det finns goda kommunikationsmöjligheter.

 • Referenser

  Socialtjänsten i flera kommuner.
  Hör av er för mer information.

 • Övrigt

  Till dig som vill att vardagen ska vara lite enklare Vi förstår dig. Och vi vill att du ska veta att vi är dokumenterat bra på att hitta vägar framåt. Vi har jobbat länge med NPF och social beteendeproblematik, och hos oss blir du aldrig bara ett ärende i en organisation. Vi möter dig med Läs mer...

Previdensia AB Äppelgården HVB

 • Flickor 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2024-06-20
Previdensia AB Äppelgården HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida