Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpeg
 • image3.jpeg
 • image4.jpeg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • logo.webp

Previdensia AB Gästgivaregården

 • Antal platser/Boendeform

  12 platser, eget rum med eget badrum (dusch, toalett och handfat). Tre stycken hus varav: Huvudhuset med matsal, vardagsrum, aktiviteter, personalrum, allmänytor. Gamla huset med 8 stycken boenderum inklusive eget badrum. Nya huset med 4 stycken boenderum inklusive eget badrum Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  -Gävle kommun
  -Göteborgs stad
  -Härryda kommun
  -Kungsbacka kommun
  -Kungälvs kommun
  -Lerums kommun
  -Lilla Edets kommun
  -Molndals stad
  -Orust kommun
  -Partille kommun
  -Stenungssunds kommun
  -Tjörns kommun
  -Öckerös kommun
  -Tyresö kommun
  -Värmdö kommun
  -Ale kommun

 • Verksamhetsbeskrivning

  Gästgivaregården Som Sveriges äldsta gästgiveri har gården en minst sagt rik historia, och miljön är lugn och rogivande. Fastigheten har tolv boenderum, samtliga med egna badrum med dusch och toa, och flera gemensamhetsutrymmen. Boendepersonalen har goda kunkspaer inom NPF. Gästgivaregår Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  En välplanerad och väl genomförd utsluss är ofta en förutsättning för att individen ska anpassas väl till mottagande kommun. Redan tidigt under placeringstiden är det av största vikt för boendet att planera för hur återgången till hemmiljön kan komma se ut för den placerade. För att kunna Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Personalen på Gästgivaregården stöttar ungdomen till en fungerande skolgång på lämplig skola.

 • Behandling/Insatslängd

  I samråd med handläggare beslutas om insatslängd utifrån behov.

 • Inskrivningsförfarande

  Lämplighetsbedömning och dialog med socialtjänsten.

 • Organisation/Personal

  Om oss Previdensia startade med visionen om att hjälpa familjer där svårigheter inom NPF och social samt psykisk beteendeproblematik finns. Från dag ett har det handlat om att ge anpassat stöd kopplat till de unika behov och förutsättningar som varje familj/ungdom har. Målet är att a Läs mer...

 • Handledning

  Personalen på Gästgivaregården ges kontinuelig utbildning och handledning från Previdensiateamets personal.
  I Previdensiateamet ingår psykologer, beteendevetare och specialpedagoger.

 • Samverkan

  Samverkan är en förutsättning för att ungdomen ska få det stöd den behöver. Samverkan kan bestå av flera olika delar. Gästgivaregården samverkar med de parter kring ungdomen som det finns behov kring, Det är tex. socialtjänst, BUP, skola/elevhälsa. Men också med vårdnadshavare/närstående, Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen genomgår löpande fortbildning kring NPF och social samt psykisk beteendeproblematik.

 • Kommunikation/Avstånd

  Tjällmo ligger i Motala kommun på ca 2 mils avstånd från Borensberg, 3 mil från Motala, 3,5 från Finspång och 5.3 mil från Linköping. 6 mil från Norrköping och 6.9 från Örebro.

 • Referenser

  Socialtjänsten i Östergötlands kommuner.

 • Övrigt

  Vi arbetar utifrån teambaserad nätverksvård. Det vi kallar teambaserad nätverksvård handlar om att samla olika NPF-kompetenser kring en individ. Previdensia leder sedan arbetet och agerar länk emellan Previdensiateamet och individens nätverk. Vår erfarenhet är att individen ofta upplever Läs mer...

Previdensia AB Gästgivaregården

 • Flickor 14-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2023-03-22
Previdensia AB Gästgivaregården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida