Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg

Nytida Strandhagen i Sävsjö

 • Pris

  Ramavtal eller individavtal

 • Antal platser/Boendeform

  Nytida Strandhagen har 19 platser med 2-5 rum fördelade på 5 villor. Alla har egen dusch och toalett.

 • Ramavtal

  Nytida har en sökfunktion på vår hemsida nytida.se där man enkelt (utan inloggning) kan se vilka ram- och LOV-avtal som Nytidas verksamheter har med olika kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Nytida Strandhagen i Sävsjö är ett litet och personligt behandlingshem för kvinnor från 18 år. Behandlingshemmet erbjuder fullskalig kvinnobehandling i form av DBT behandling (dialektisk beteendeterapi). KBT (kognitiv beteendeterapi) tillämpas individuellt för personer som inte ingår i DBT Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi samarbetar med Nytidas verksamheter i hela Sverige, vilket gör det möjligt att erbjuda andra boendealternativ/stöd efter avslutad behandling

 • Utslussning/Eftervård

  Vid utslussfasen kan det bli aktuellt att boendeträna i någon av våra träningslägenheter i Sävsjö. Den dagliga planeringen och behandlingen fortskrider som vanligt under tiden som utslusslägenhet används. Kvinnorna kan på grund av sin livssituationen behöva hjälp in i, eller att komma till Läs mer...

 • Sysselsättning

  Fritidsaktiviteter vi erbjuder är bland annat gym, simhall eller ridning via Vetlanda ryttarförening. Önskemål om sysselsättning och aktiviteter planeras in på veckoschema tillsammans med de behandlingsinriktade aktiviteterna. Förekommande interna aktiviteter är matlagning, skapande, fystr Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi erbjuder traumabehandling för kvinnor som upplevt olika trauman som exempelvis, våldtäkt, misshandel och övergrepp. Upplevda trauman och oro/ångest är vanligt förekommande bland de kvinnor vi hjälper. Det förekommer ofta en kombination av något av ovan nämnda psykiska ohälsa tillsamman Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt sker direkt med verksamheten eller initialt med placeringssamordnare. Studiebesök. Enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.

 • Organisation/Personal

  Våra medarbetare har lång erfarenhet av målgruppen och består av: skötare, undersköterskor, behandlingspedagoger, allmän sjuksköterska och specialistsjuksköterska i psykiatri, KBT/DBT-terapeuter, färdighetstränare. All behandlingspersonal har externhandledning. Vi har tillgång till psykolo Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Nytida Strandhagen i Sävsjö är beläget i en naturnära miljö. Det är gångavstånd till badhus, sporthall och uppskattad arbetsträning på hunddagis.

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran

 • Övrigt

  Nytidas placeringssamordnare kan snabbt hjälpa till att hitta den verksamhet som på bästa sätt möter behoven hos den som behöver vårt stöd. Kontakta oss på [email protected] eller via telefon 020-66 20 20 Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom fun Läs mer...

Nytida Strandhagen i Sävsjö

 • Kvinnor 18-50 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykoser
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2024-04-04
Nytida Strandhagen i Sävsjö

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida