Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg

Humana Eken Centrum Särskilt boende

 • Antal platser/Boendeform

  23/Särskilt boende

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi välkomnar män och kvinnor från 18 års ålder enligt SoL 4:1, med ÖPT, ÖRV och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eken Centrums inriktning är psykiatri med psykossjukdom i kombination med andra funktionsnedsättningar, som till exempel personlighetsstörning, begåvningshandikapp, n Läs mer...

 • Sysselsättning

  Regelbunden sysselsättning stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. På Eken Centrum ges goda möjligheter till sysselsättning, aktiviteter och praktik eller arbete. För det senare har vi kontakt med lokala företag och organisationer, till exempel Bi Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  På Eken Centrum ger vi den boende stöd i att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor, bland annat genom träning i ADL och sociala färdigheter. Vi arbetar utifrån ESL-metoden kompletterad med MI. Arbetet bygger på ett individuellt kontaktmannaskap med fokus på de faktorer oc Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid.

  I personalgruppen ingår en specialiserad psykiatriker med erfarenhet inom rättspsykiatri. Vi har även tillgång till arbetsterapeut för ADL-bedömningar.

  I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

 • Kommunikation/Avstånd

  Eken Centrum ligger centralt beläget i Falköping.

Humana Eken Centrum Särskilt boende

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2023-01-25
Humana Eken Centrum Särskilt boende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida