Logo

Bloton Öppenvård AB

 • Antal platser/Boendeform

  Familjehem

 • Ramavtal

  ADDA

 • Verksamhetsbeskrivning

  VÅRT ARBETSSÄTT Bloton Öppenvård erbjuder behandlingsarbete med evidensbaserade insatser när det gäller familjehemsvård och öppenvård. Vid en placering tillsätts ett team bestående av en koordinator till familjehemmet, en kurator till den placerade och en kurator till de biologiska föräld Läs mer...

Bloton Öppenvård AB

 • Pojkar 0-20 år
 • Flickor 0-20 år
 • Mamma/Barn 0-20 år
 • Pappa/Barn 0-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Riskbruk
 • HBTQI

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2024-02-20
Bloton Öppenvård AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida