Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg

Sileo HVB

 • Pris

  Prissättning sker i överenskommelse med placeringsansvarig eller enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  6 platser i kollektivt boende.

 • Främmande Språk

  Arabiska och engelska.

 • Ramavtal

  Göteborgs Stad, Härryda Kommun, Kungsbacka Kommun, Kungälvs Kommun, Lerums Kommun, Lilla Edets Kommun, Mölndals stad, Orust Kommun, Partille Kommun, Stenungsunds Kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  På Sileo eftersträvar vi att ha en så hemlik miljö som möjligt. Alla pojkar har tillgång till sina egna rum med möjlighet att delvis påverka inredningen för att få sätta egna prägel för ökad trivsel. I huset finns väl tilltagna gemensamma ytor såväl inomhus som utomhus för umgänge med övri Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplan som följs upp och revideras med bestämt tidsintervall.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi samarbetar tätt med skolorna i närområdet, Sileo ser det som mycket viktigt för ungdomarna att gå i skolan och fostras till goda samhällsmedborgare. Vi har även lärare som arbetar på boendet. Vi har även läxhjälp söndag till måndag.

 • Sysselsättning

  För att bo på Sileo måste ungdomarna ha en sysselsättning som kan bestå av skola, praktik eller arbete.

 • Inskrivningsförfarande

  Beslutet fattas i samråd mellan placerande socialsekreterare, föreståndare/samordnare och ungdomen efter samtal. Beslut om inskrivning sker med hänsyn utifrån vårdplan samt den placerades behov, ålder, utbildning, utveckling, gruppsammansättning och personliga förhållandet i övrigt. Vi för Läs mer...

 • Organisation/Personal

  På HVB Sileo arbetar 4 dygnspersonal samt två kvällspersonal. Oftast är det dubbelbemanning men det beror på hur många ungdomar som är på plats. Vid behov sätts det in extra personal samt även nattvak. Personal som arbetar på Sileo är utbildade behandlingspedagoger, lärare samt har utbildn Läs mer...

 • Handledning

  Vi har intern handledning och extern vid behov.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi på Sileo är medvetna om att det skall bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete och vår verksamhet arbetar utifrån kvalitetsledningssystem som är utformade i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt Socialtjänstlagen, Läs mer...

 • Fortbildning

  Personal skickas regelbundet på olika kurser och utbildningar. Syftet är att ge kunskaper och färdigheter som är anpassade till behovet som uppstår inom verksamheten.

 • Kommunikation/Avstånd

  Sileo ligger nära busshållplatser vilket gör det lätt för våra ungdomar att använda sig av kollektivtrafiken. Vi har också nära till matbutiker, gym, skolor, vårdcentraler eller andra viktiga verksamheter som är relevanta att kunna ta sig till. -Kungälv 5 minuter promenad. -Göteborg 10 Läs mer...

 • Referenser

  Kan lämnas vid förfrågan.

Sileo HVB

 • Pojkar 14-17 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Spelmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2023-12-05
Sileo HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida