Logo
 • image1.png
 • image2.png
 • image3.png

Trana Futurum

 • Antal platser/Boendeform

  7

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska samt tolk utifrån behov

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi erbjuder skyddat boende för våldsutsatta män, kvinnor, barn samt hela familjer. Vi ordnar skyddsplaceringar i olika boendeformer, både planerade och akuta placeringar. Med individuella lösningar för skyddat boende hjälper vi de som behöver det. De boendes säkerhet är central. Vi kan sna Läs mer...

Trana Futurum

 • Män 21-100 år
 • Kvinnor 21-100 år
 • Mamma/Barn 21-100 år
 • Pappa/Barn 21-100 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 21-100 år
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 21-100 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2023-06-13
Trana Futurum

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida