Logo
 • image2.jpg
 • image2.png
 • image3.jpg
 • image4.jpg

Abrea Skyddat Boende

 • Pris

  vuxen 1900 - 2400/dygn
  Barn 300/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  Lägenheter-Gruppboende-Stödboende - Skyddatboende - Träningslägenheter-Akutboende -Uteslutslägenhet

 • Främmande Språk

  Engelska, Serbiska, Albanska, Tyska, Arabiska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vårt uppdrag lyder: Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar omsorg som räcker till alla. Uppdraget är att ge en god och trygg omsorg till varje person i våra verksamheter. Vi lyckas när vi arbetar tillsammans, både inom Nytida och i nära dialog med omsorgstagare, närstående och uppdrags Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning kommer ske per mail och telefon samtal. Löpande information om klienten till handläggare med status uppdatering.

 • Sysselsättning

  gym - promenader - musik - utflykter – meditering -mm

 • Behandling/Insatslängd

  Med överenskommelse

 • Inskrivningsförfarande

  1. När vi får en förfrågan från socialtjänsten så ställer vi en rad viktiga frågor gällande den presumtiva klientens behov, bakgrund och nuvarande livssituation. 2.Vi utgår ifrån underlaget då vi planerar insatsen och då vi matchar den boende med en kontaktperson/boendestödjare. 3. Vi Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten utvecklades successivt, och erbjuder vi tillståndspliktig stödboendeverksamhet samt träningslägenheter med varierande för personer i åldern 21–65 år problematik och behov. I Skåne, har vi även bemannade stödboenden där det finns personal dygnet runt.

 • Handledning

  Inför varje placering jobbar vi tillsammans med klienten, dig på socialtjänsten och vårdnadshavarna för att sätta en målstyrd genomförandeplan. Det är viktigt att den som ska ta emot insatsen känner sig delaktig i framtagandet av planen. Enligt vår erfarenhet ökar det sannolikheten att mål Läs mer...

 • Övrigt

  Vi som arbetar på stödboendet - arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du har en särskild personal på stödboendet som du har din huvudsakliga kontakt med och som du sköter din huvudsakliga planering tillsammans med. Tillsammans med dig, din handläggare och din kontaktman planer Läs mer...

Abrea Skyddat Boende

 • Män 21-65 år
 • Kvinnor 21-65 år
 • Mamma/Barn 21-65 år
 • Pappa/Barn 21-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 21-65 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Invandrarproblematik
 • Konvalescens
 • Par 21-65 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2023-06-09
Abrea Skyddat Boende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida