Logo
 • image1.png

Skärgårdshemmet

 • Pris

  Pris baserat på respektive ramavtal, möjlighet till individuella avtal

 • Antal platser/Boendeform

  5 rum i huvudbyggnaden varav 2 större rum till mindre barnfamiljer
  I anslutning till huvudbyggnaden finns möjlighet till 2 större barnfamiljer att bo i

 • Främmande Språk

  Engelska
  Avtal med tolkförmedling

 • Verksamhetsbeskrivning

  Att skydda kvinnor med eller utan barn från hot, våld, övergrepp och andra destruktiva levnadsförhållanden. Att ge stöd och motivation till att bryta negativa livsstilsmönster och att arbeta för att hjälpa kvinnor och barn till ett liv med en trygg framtid och god livskvalité

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering samt uppföljning sker kontinuerligt. Dagliga anteckningar som sammanställs och skickas månadsvis till beställaren

 • Skola/Kursverksamhet

  Vid barn med skolplikt har vi en utsedd barnansvarig som stöttar och hjälper familjen att få kontakt med närliggande skola eller utifrån individuella och beställarens önskemål
  Vi har även närliggande gymnasieskolor och högskolor

 • Sysselsättning

  Vi tror på aktivering och sysselsättning för att få en gemenskap och en känsla av sammanhang. Vi erbjuder gemensamma och individuella aktiviteter både inom och utanför verksamheten.

 • Behandling/Insatslängd

  Enligt behov och önskemål

 • Handledning

  Personal har extern grupphandlening 1 gång i månaden, vid behov mer ofta

 • Samverkan

  Vid nyinskrivning kommer vi uppmana till att kontraktera "medverkan till samverkan" så personal har möjlighet att samverka tillsammans med kommun, vårdkontaker och socialtjänst. Vi sträver efter ett gott samarbete tillsammans med alla instanser för att det ska bli så tryggt som möjligt f Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Det finns goda kommunikationsmöjligheter med bussanslutning i närheten av boendet. Möjlighet till skjuts och stöd ifrån personal med personbil vid bland annat, handlingsresor, myndighetsbesök, vårdbesök och dylikt. Vid placering erbjuder vi alltid upphämtning vid närmsta busshållplats Läs mer...

Skärgårdshemmet

 • Mamma/Barn 0-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 18-65 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2023-05-25
Skärgårdshemmet

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida