Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpeg

Skärgårdshemmet

 • Antal platser/Boendeform

  12 platser inkluderar 1 stycken utslussnings stuga Fastigheten är belägen på Väddö i Stockholms län, med en lantlig och naturskön miljö med skog och gårdar runt omkring. I närheten av boendet finns det bland annat sjöar och fina promenads spår. Vi är ett kollektiv boende fördelat med fl Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi tar emot kvinnor som är i behov av ett tillfälligt boende med stöd på grund av psykisk ohälsa, missbruk eller missförhållanden, i dagligt tal samsjuklighet. Vi har ett salutogent förhållningssätt där våra tre ledord är begrilplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Vi är en framåtstr Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering samt uppföljning sker kontinuerligt. Dagliga anteckningar som sammanställs och skickas månadsvis till beställaren. Vi använder oss av journalsystemet SecuraNova

 • Sysselsättning

  Vi tror på aktivering och sysselsättning för att få en gemenskap och en känsla av sammanhang. Vi erbjuder gemensamma och individuella aktiviteter både inom och utanför verksamheten. Vi stöttar den boende till sina studier, daglig verksamhet eller arbete. Vid behov hjälper vi även till att Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Enligt behov och önskemål

 • Organisation/Personal

  Verksamheten består av en verksamhetschef, föreståndare som är sjuksköterska med inriktning psykiatri, behandlingspersonal. Personalgruppen har en gedigen erfarenhet och är utbildade i bland annat MI, familj/gruppsykoterapi, missbruk och återfallsprevention, övergreppsproblematik, bemöt Läs mer...

 • Handledning

  Personal erhåller kontinuerlig extern handledning som ytterligare led i våran kvalitetsgranskning.

 • Samverkan

  Vid nyinskrivning kommer vi uppmana till att kontraktera "medverkan till samverkan" så personal har möjlighet att samverka tillsammans med kommun, vårdkontaker och socialtjänst. Vi sträver efter ett gott samarbete tillsammans med alla instanser för att det ska bli så tryggt som möjligt f Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Det finns goda kommunikationsmöjligheter med bussanslutning i närheten av boendet. Möjlighet till skjuts och stöd ifrån personal med personbil vid bland annat, handlingsresor, myndighetsbesök, vårdbesök och dylikt. Vid placering erbjuder vi alltid upphämtning vid närmsta busshållplats Läs mer...

Skärgårdshemmet

 • Kvinnor 21
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Övergreppsproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2024-01-28
Skärgårdshemmet

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida