Logo
 • image4.jpg
 • image5.jpg

Pilbacken Stödboende för vuxna med psykisk ohälsa

 • Pris

 • Antal platser/Boendeform

  Pilbacken Bemannat Stödboende 22 platser
  Pilbacken Stödboende 10 platser

 • Främmande Språk

  Inom arbetsgruppen talas:
  Svenska
  Engelska
  Dari
  Persiska
  Arabiska
  Kurdiska

 • Ramavtal

  Vi skriver individavtal med placerande kommun eller stadsdel.
  Vi tar emot placeringar från hela Sverige.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Stödboende är en boendeform för dig som är vuxen med psykisk ohälsa och har visst behov av stöd i din vardag. På Pilbacken stödboende erbjuder vi två typer av stödboende för att möta upp individens unika behov. På Pilbacken erbjuder vi stödboende i kollektiv med eget rum, dusch & WC, gem Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Tidsbestämt enligt individavtal.

 • Inskrivningsförfarande

  Efter överenskommelse.

 • Organisation/Personal

  Vi tillhör Stiftelsen Stora Sköndal som är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

 • Samverkan

  Vi har nära samverkan med berörda myndigheter, gode män, anhöriga och andra relevanta aktörer i de boendes sociala nätverk.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar löpande med systematisk kvalitets- och miljöutveckling.

 • Fortbildning

  Vi fortbildar kontinuerligt våra medarbetare.

 • Kommunikation/Avstånd

  Nära till buss och T-bana.
  Ca 10 min med buss till Gullmarsplan eller Farsta.
  Ca 20 min med buss & T-bana till Sthlm city.

Pilbacken Stödboende för vuxna med psykisk ohälsa

 • Män 21-65 år
 • Kvinnor 21-65 år
 • Sociala problem
 • Psykisk problematik
 • Psykiska Sjukdomar
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Invandrarproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2024-02-12
Pilbacken Stödboende för vuxna med psykisk ohälsa

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida