Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg

Skållegården HVB

 • Antal platser/Boendeform

  Verksamheten har plats för 6 barn och ungdomar. Verksamhetens boenderum är uppdelade i två olika korridorer med 3 boende rum och en personal i varje korridor.

 • Främmande Språk

  Tecken som stöd.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Skållegården är ett nyöppnat familjärt boende för pojkar och flickor i åldern 10-13 år, barns som under placeringstiden går i skolan och fyller 14 kan bo kvar terminen ut. Skållegården kan ta emot placeringar med kort varsel och vi är behjälpliga med hämtning i den mån vi kan. Skållegården Läs mer...

Skållegården HVB

 • Pojkar 10-13 år
 • Flickor 10-13 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2023-10-03
Skållegården HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida