Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg

HVB Ängens Pärla

 • Pris

  4995

 • Antal platser/Boendeform

  5 Platser

 • Främmande Språk

  Arabiska, Kurdiska, Persiska, Ryska, Engelska, Urdu, Punjabi, Hindi

 • Ramavtal

  Gävle

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ängens Pärla HVB är ett litet HVB-hem för 5 ungdomar, 13-17 år med psykosocial problematik, nedbrytande beteende i form av beteende problematik, anpassningsproblematik, relationsproblem och neuropsykiatriska funktionsvariationer. - Vi arbetar utifrån BBIC med målet att vi ska kunna bidra Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi arbetar på uppdrag från Socialnämnden som beskriver vilka mål och insatser ska ingå i uppdraget samt hur detta ska följas upp. HVB Ängens Pärla i sin tur dokumenterar de åtgärder som vidtas för att följa upp nämndens uppdrag. För att följa upp barnets vård- och behandlingsplan upprätta Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  För att de inskrivna ungdomarnas familjer ska kunna bli en aktiv del i förändringsarbetet som görs i verksamheten arbetar vi med att involvera dem i att använda samma tänk och bemötande strategier som personalen. Med hjälp av familjesamtal, planerade umgängen, hembesök från behandlingsteam Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Skola ser vi som en viktig del i barnets utveckling, vi har personal som följer med barnet till skolan och finns med barnet i skolan vid behov. Vi har personal som kan stödja barnen vid läxhjälp. Vi har goda kontakter med lokala skolor.

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder ungdomar olika aktivitet så som fotboll, innebandy, styrketräning, brottning, boxning, simning, badminton. Vi har möjlighet att erbjuda ungdomar att gå på praktik i kombination med skolundervisning. Vi erbjuder ungdomar praktikplatser hos verkstäder, biltvätt, restauranger och Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi arbetar utifrån evidensbaserade modeller till exempel; belöningssystem, Lågaffektivt bemötande, MI, KBT. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi f Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Första steget är att ha en dialog med placerande socialsekreterare om barnets behov och om förutsättningarna finns för att barnet blir aktuellt för en placering hos oss. Steg 2 är att vi erbjuder ett studiebesök till socialsekreterare, barnet ev. vårdnadshavare där vi presenterar verksamhe Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Föreståndaren är utbildad socionom och behandlingsteamet består av beteendevetare, specialistsjuksköterska, socialpedagog. Det finns även legitimerad lärare och professionell boxare. Våra medarbetare och konsulter samt samarbetspartner har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgrupp Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har avtal med konsulter; barnpsykiater, psykolog & sjuksköterska.

 • Handledning

  All personal har både i grupp och individuellt handledning en gång per månad samt tillgång till konsulterande specialist inom psykiatri.

 • Samverkan

  Vi har en tät samverkan med Katrineholms kommun och barnpsykiateri inom regionen för att ungdomen skolplaceras utifrån dess individuella behov. Vi samverkar även med ett tio tal lokala aktörer för olika priaktikplatser och fritidsaktiviteter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har tydlig ansvarsfördelning för att säkerställa effektiv kommunikation och beslutsfattande i verksamheten. Vi erbjuder kontinuerlig utbildning och stöd till personalen för att vidare utveckla deras färdigheter. Vi har en tydlig process för att kontinuerligt utvärdera ungdomarnas behov Läs mer...

 • Fortbildning

  Utbildning och handledning för personalen sker fortlöpande för att dels höja kompetensen, dels utveckla verksamheten ytterligare för att på så sätt ligga i framkant vid bemötande av våra pojkar.

 • Kommunikation/Avstånd

  Katrineholm tågstation är en knyttpunkt där man inom 1-2 timmar når Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Nyköping, Örebro, Västerås, Göteborg, Karlstad och Stockholm. Närmaste busshållplats ligger på 5 minuter promenadsavstånd. Katrineholm tågstation ligger 7 minuter med bil från boendet. HV Läs mer...

 • Referenser

  Enskede - Årsta Vantör stadsförvaltning

 • Övrigt

  Vi har möjlighet att erbjuda utredningar genom samarbetspartner i form av psykologkonsulter.

HVB Ängens Pärla

 • Pojkar 13-17 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Invandrarproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2024-05-29
HVB Ängens Pärla

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida