Pegasus Omsorg AB

 • Pris

  Från 2500/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  1 - 2

 • Främmande Språk

  Spanska, chilenska, Turkiska, Kurdiska, Engelska, Persiska, Arabiska

 • Verksamhetsbeskrivning

  https://www.pegasusomsorgab.com/

 • Utvärdering/Uppföljning

  vi använder Rättspår för journalföring av klienten och arbetar utefter vårdplanen Socialtjänsten tillhandahållit oss. Uppföljning på vårdplan sker regelbundet enligt överenskommelse.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi kan erbjuda de klienter som bor hos oss under skydd möjligheten att bo kvar efter sin skyddsplacering. Då sker detta i en annan boendeform, en s.k utsluss till annan lägenhet där klienten ska kunna bo i mer "normala" former för att kunna etablera sig på sin nya ort ifall permanent flytt Läs mer...

 • Sysselsättning

  Om Sysselsättning blir aktuell kommer det planeras från klient till klient helt utifrån deras skyddsplan och vårdplan. Vi har kontakter både inom eget privat nätverk och genom myndighetskontakter.

 • Behandling/Insatslängd

  Helt avgörande på den aktuella hotbilden och vad Socialtjänsten tillsammans med den skyddssökande kommer överens om. Vi tar varje uppdrag på stort allvar och möter behoven som kommer.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning kommer ske via RÄTT SPÅR och tillsammans med de dokument socialtjänsten skickar i samband med placering.

 • Organisation/Personal

  Vi är ett nystartat företag vilket gör oss engagerade, drivna och tillgängliga. Kärnan i vårt team består av 2 stödpersoner som båda har gedigen erfarenhet av att jobba och driva olika initiativ inom vård och omsorg, samt en bred utbildning i olika kompetenser. Vi har utbildning som Beh Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har inom vårt egna nätverk tillgång till både sjuksköterska och terapeut som kan anlitas efter behov. Detta möjliggör snabbare handläggning och hantering av ev medicinska eller behandlande insatser. Sjuksköterska: Finns tillgänglig om behov för medicin finns hos den skyddsplacerade ell Läs mer...

 • Handledning

  Vi håller regelbundet och ofta intern handledning utav en coach där vi utvärderar och kvalitetssäkrar vårat arbete. Vi strävar efter att arbeta som ett effektivt fungerande team, och på våra möten ges utrymme att jobba fram strategier och jobba proaktivt med problemlösning i enskilda uppdr Läs mer...

 • Fortbildning

  Vår policy är att alltid hålla oss uppdaterade mot behoven av utbildning och att löpande fortsätta kompetenshöja vår personal.

 • Referenser

  Droskan HVB hem (Colosseum gruppen) Blend Khalid. Verksamhetschef. 072-9916115
  Kaptenen HVB, Norberg. Anna-Karin Swartling. 070-5481662

Pegasus Omsorg AB

 • Kvinnor 0-100 år
 • Mamma/Barn 0-100 år
 • Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Gravida kvinnor 0-0 år
 • Invandrarproblematik
 • Våldsutsatt problematik
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2024-06-13
Pegasus Omsorg AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida