Logo

Attendo LSS AB Pumpmakaregatan

 • Antal platser/Boendeform

  Serviceboende med 10 lägenheter, samtliga med egen uteplats.
  Ledig plats.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Attendo Pumpmakargatan är en servicebostad för dig som har lindrig intellektuell funktionsnedsättning och eller funktionsnedsättning inom autismspektrumet samt kan ha en psykisk ohälsa och eventuellt ett missbruk. Boendet ligger i ett villaområde i natursköna Örkelljunga. Pumpmakaregata Läs mer...

 • Övrigt

  Verksamheten arbetar med tydliggörande pedagogik enligt Teacch-metoden. Vi arbetar utifrån MI och med lågaffektivt bemötande.
  Samtliga medarbetare är diplomerade stödpersoner.

Attendo LSS AB Pumpmakaregatan

 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2024-06-13
Attendo LSS AB Pumpmakaregatan

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida