Attendo Rallaregatan

 • Antal platser/Boendeform

  Gruppboende
  6 platser
  Ledig plats finns

 • Verksamhetsbeskrivning

  Attendo Rallaregatan gruppbostad består av sex lägenheter, varav 4 var dem på bottenplan med egen uteplats och de andra två lägenheterna ligger på plan 2. Enheten ligger belägen i utkanten av Kattarp, Helsingborg stad. Omgivningen består av vacker natur och nära till pågatågstationen. V Läs mer...

 • Sysselsättning

  Tillgång till daglig verksamhet finns inom Attendo

 • Kommunikation/Avstånd

  Goda kommunikationsmöjligheter med Pågatågsstationen precis utanför verksamheten.

 • Övrigt

  Verksamheten arbetar med tydliggörande pedagogik enligt Teacch-metoden. Vi arbetar utifrån MI och med lågaffektivt bemötande.
  Samtliga medarbetare är diplomerade stödpersoner.

Attendo Rallaregatan

 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2024-06-13
Attendo Rallaregatan

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida