Attendo Jälla Ekensberg

 • Antal platser/Boendeform

  5

 • Verksamhetsbeskrivning

  Attendo Jälla Ekensberg gruppboende ligger i ett naturskönt område i utkanten av Uppsala, gångstigar precis utanför tomtgränsen. Vi har en egen daglig verksamhet Funbo Lövsta dit personal på boendet skjutsar och hämtar. Attendo Jälla Ekensberg gruppboende ligger i ett naturskönt område i Läs mer...

Attendo Jälla Ekensberg

 • Män
 • Kvinnor
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2024-06-19
Attendo Jälla Ekensberg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida