Logo
 • Thumbs.db
 • image1.JPG
 • image2.jpg
 • image3.JPG
 • image4.JPG
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg

12 & 12 Behandlingshem AB

 • Pris

  Fas 1: ca 1.750 kr/ dygn, alt enl avtal.
  Fas 2: ca 1.250 kr/dygn alt enl avtal.
  Fas 3: utifrån överenskommelse och innehåll

 • Antal platser/Boendeform

  20

 • Främmande Språk

  Engelska och finska

 • Ramavtal

  Kriminalvården, Solna och Sundbybergs Stad, Umeå, Nordmaling, Vännäs, Robertsfors, Bjurholm, Nynäshamn, Järfälla, Ekerö, Sigtuna, Upplands-Väsby, Uppsala, Knivsta, Tierp, Gävle, Ockelbo, Hofors, Älvkarleby, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge, Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Täby, Gävlebo Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  12-stegsfilosofin, programinnehåll: - lektioner - grupper, kvinno- och mansgrupper - enskilda samtal med fokus på individens behov - parsamtal - speglingar i grupp och enskilt - morgon och kvällsmöten - självhjälpsmöten på NA och AA - fysiska aktiviteter - trivselaktiviteter - Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  - Certifierade för kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 och 2011:9 där systematiska uppföljningar är basen till förbättring. I det ingår analys av den egna verksamheten och tillvaratagande av föreslagna förbättringar. Föreståndaren ansvarar för löpande uppföljning av verksamheten. Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utsluss sker under Fas 2 - 3 med behandlingsplan utifrån överenskommelse och behov med klienten och placerare. Schema utifrån individ där det kan ingå deltagande i hemmets schema, arbete i utelaget, arbetspraktik eller studier. Klienten kan även ha växelvård under perioden. Fokus på indi Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har samarbete med olika skolor i närområdet som klienterna kan gå på under utslussfaser, eller fortsätta till direkt efter avslutad behandling.

  Vi har även samarbete med olika närliggande arbetsplatser som våra klienter kan praktisera på under utslusstiden.

 • Sysselsättning

  Sysselsättning under dagsschema i fas 2 är 2 dgr i vårt utelag. Där arbetar de strukturerat tillsammans med ansvarig personal som en inledning till ett kommande arbete eller val av studier. Där ingår bl.a snickeri, matlagning tillsammans med vår husmor vid önskan och behov, vedhantering, v Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Primärbehandlingen är 3 mån.
  Utslussfasernas insatslängd är individuellt upplagda utifrån individens behov och överenskommelse med placerande myndighet.

 • Inskrivningsförfarande

  Våra inskrivningsrutiner - Som rutin kommer klienten först på ett studiebesök tillsammans med placerare för att träffa personal, se behandlingshemmet under rundtur, få kunskap om vår filosofi och behandlingsmetod och ta del av våra regler och principer. - När klienten anländer får denne Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Behandlingshemmet bedrivs i aktiebolagsform med lagstadgad bolagsstyrelse sedan 1 nov 2003. Organisation är uppdelad i ledning, husmor, Kvalité och miljö, behandlingsteam, och vaktmästare/utegrupp. Personalgruppen består av 2 kvinnor och 8 män och de olika utbildningar som finns inom per Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har vår konsultläkare som kommer till oss varannan vecka i 2 tim schemalagt och vid behov, för att träffa våra klienter. Övrig tid finns han tillgänglig för telefon via direktnr. Vi har en ekonom för 6-8 tim/månad för ekonomisk konsultation. Vi har tillgång till leg. psykolog Tomas Läs mer...

 • Handledning

  Vi har kontinuerlig handledning varje månad för vår personal genom Walid psykologkompetens, Sundsvall. Vi har även handledning för de KBT-vägledande samtalen, för Öronakupunkturen, för vår Kvalitetssäkring och för Kriminalitetsprogrammet.

 • Samverkan

  Vi har under behandlingstiden regelbunden kontakt med placeraren som är viktig samarbetspartner och med sina bakgrundskunskaper om klienten och kunskaper om miljö och förutsättningar som klienten har efter avslutad behandling. Våra och placerarens resurser och kompetenser kompletterar vara Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi är certifierade för Kvalitetsledningssystemet SS-EN ISO 9001:2015. Vi har en upprättat kvalitetssystem fastställd i Handbok. Vår behandling håller utlovad kvalitet och bedrivs för att uppnå de mål som anges i varje enskilt uppdrag. All behandling sköts med för arbetsuppgifterna fö Läs mer...

 • Fortbildning

  Vi fortbildar vår personal kontinuerligt enligt Kompetensutvecklingsplan.

 • Kommunikation/Avstånd

  Tåg- buss och flygförbindelser är goda. Vi ligger beläget 14 km söder om Kramfors ute på Svanö i Höga Kusten området. Goda bussförbindelser från Lunde (3 km) till olika delar av landet. Kramfors - Sollefteå flygplats (ca 3 mil). Tågstation i Kramfors (ca 1 mil). Tågstation i Härnös Läs mer...

 • Övrigt

  Studiebesök efter överenskommelse. Välkommen för att ringa för ytterligare information, beställa info.broschyr eller för att boka ett studiebesök. Svanö är en Ö i Ångermanälven med ca 200 innevånare. Vi ligger vackert beläget i två vackra trähus i en naturskön miljö vid Sinnesroklippan. Läs mer...

12 & 12 Behandlingshem AB

 • Män 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • ADHD
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Par 18 år-
Senast uppdaterad: 2021-08-31
12 & 12 Behandlingshem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida