Korpbergets Behandlingshem

 • Pris

  Primärbehandling: 2.200 kr eller enligt avtal /dygn
  Halvvägshus UMS: 1.600 kr eller enligt avtal /dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  50. Fördelat på Primärbehandling, halvägshus, utsluss och helt avskild kvinnobehandling.

 • Främmande Språk

  Engelska, Finska,och Norska.

 • Ramavtal

  Kriminalvården, Fossumkollektivet i Norge, Mariehamn Åland, ett antal företagsavtal samt samarbetsavtal med behandlingshem. Samtliga kommuner i Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Uppsala, Södermanland och Gotland. 6 stadsdelar i Stockholms stad (Liljeholmen, Hägersten, Bromma, S Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Behandlingsideologi: 12-stegsfilosofi. Vi behandlar en sjukdom alkoholism, Narkomani,spel,Kriminalitet mm även samlat kallat "Dysberoende" och individens sk drogpersonlighet. Dysberoende är ett sjukdomstillstånd, ex. alkoholism, som genom arv och miljöpåverkan över en tid utvecklas till e Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  1. Varje patient gör en utvärdering av sin behandling, vilket ger oss värdefull information. 2. Via enskilda samtal med patienten utvärderas hans / hennes löpande behandling. 3. Vid besök av aktuell handläggare sker utvärdering. 4. Under behandlingskonferenser. 5. Vi har IKM/DOK utvä Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Eftervården utformas enligt något av följande alternativ: 1. Man ingår i Korpbergets eftervårdsgrupp på hemorten under 2-4 tillfällen/månad. (När det finns 4 personer som efterfrågar eftervård startar Korpberget en eftervårdsgrupp på hemorten.) 2. Man ingår i Korpbergets eftervårdsgrupp Läs mer...

 • Sysselsättning

  Förutom de intensiva behandlingsperioderna finns arbetsträning i produktionsenheter som ex. vedhantering, snickeri, vaktmästeri, café, trädgård och äventyrsdel.

 • Behandling/Insatslängd

  Primärbehandling, 6-12 veckor.
  Fördjupad behandling, 3-6 månader.
  Utsluss, 6-12 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan sker direkt till oss.
  Därefter studiebesök med handläggare.


 • Organisation/Personal

  Korpberget har bedrivit behandlingen inom ramen för Minnesotabehandling sedan 1984 med förebild från Hazelden i USA. I den till 26 antalet stora personalgruppen finns både reell och formell kompetens av missbruksbehandling, tillfrisknande och social rehabilitering. All personal är minst Läs mer...

 • Konsulter

  Konsulter används vissa helger och för inhopp under vardagar för att täcka upp för utbildning och sjukdom. Konsulterna används frekvent.
  Etisk rådgivare: Lars Parkman.
  Läkare: Åke Wallinder.


 • Handledning

  Johanna Nyberg, leg psykoterapeut. Extern handledare. Process- och metodhandledning 1 ggr/mån. Torbjörn Fjellström, psykolog. Metodhandledning, individuell- och grupputveckling 2-5 tim/mån Helena Fjellström, Familjeterapeut. Metodhandledning och personalutveckling 2-5 tim/mån. Personalmö Läs mer...

 • Samverkan

  Krav och förväntningar gentemot socialtjänsten: Före behandlingshemsvistelsen. - Att handläggaren personligen närvarar i samband med klientens studiebesök. - Att inkomma med en ansvarsförbindelse. - Att skriftligen formulera vårt uppdrag. Under behandlingshemsvistelsen. - Att vara Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetspolicy: Korpbergets grundläggande mål med behandlingen av beroendesjukdomen är att ge den beroende insikter och kunskap för att utveckla en nykter, hederlig och drogfri livsstil. För att uppnå dessa mål tillämpar vi strategisk behandlingsplanering i en egen vårdkedja. Vi åtar oss Läs mer...

 • Fortbildning

  Här följer ett exempel ur innehållet: - Utbildning på Hazelden i Minnesota USA - Studiebesök på San Patrignano Italien - Spelberoende - UGL-kurser - ISO-kvalitetssäkring - Klättring och äventyr - Remittentkontakter - Kvalitet i vården - Dokumentation - Kriminalitetprogrammet av Gunnar Ber Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Tåg-, flyg- och bussförbindelser är goda.
  Från Arlanda till Kramfors/Sollefteå flygplats är flygtiden 50 min + 30 min. Flygtaxi till Korpberget.
  Med tåg eller buss till Lunde/Kramfors.


 • Referenser

  Kramfors kommun, Socialtjänsten, Doris Bohman socialsekreterare, tel. 0612-802 04.
  Göteborgs Stad, Lärjedalen SDF, vuxenenheten, Pia Wassenius, tel. 031-365 21 35.
  Nacka kommun, Socialtjänsten, Marita Blomerus socialsekreterare, tel. 08-7188868.

 • Övrigt

  - Korpbergets Behandlingscenter AB består av primärbehandling för kvinnor (Korpboet), primärbehandling för män (Korpberget) och förlängd behandling(halvvägshus, UMS) för män. Män och kvinnor behandlas och bor helt separat. - Korpnästet är ungdomsbehandling för unga män mellan 15-20. - Läs mer...

Korpbergets Behandlingshem

 • Pojkar år-
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sexuella övergrepp
 • Sociala problem
 • Övergreppsproblematik
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk

Övriga verksamheter (3)

Senast uppdaterad: 2019-06-11
Korpbergets Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida