Levahemmet Kolarmora AB ( Levagruppen AB moderbolag )

 • Pris

  Priset baseras på respektive ramavtal. Vid individuella avtal är kostnaden beroende på behandlingsinsats.
  I vård och behandling ingår alla kostnader utöver fickpengar, tandvård, glasögon, kläder samt vissa resor såsom exempelvis vid in- och avflyttning från Levahemmet Kolarmora.

 • Antal platser/Boendeform

  12 platser. Boendeform är HVB. Levahemmet Kolarmora är med sin familjekänsla lugnt beläget i natursköna Roslagen i Uppland c:a fem mil från Uppsala och drygt en mil från Hallstavik. Till Stockholm är det cirka 10 mil. Bra förbindelser med buss, tåg och flyg. Alla klienter har eget rum. Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  För närvarande har vi löpande ramavtal med drygt 180 kommuner i landet.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Behandlingsinnehåll: Individuell behandling. Metadon/Substitutionsbehandling. Neuropsykiatriska utredningar. Psykiatriska bedömningar. Samtalsterapi individuellt och i grupp. Social funktionsanalys. Miljöterapi. Metodik Behandlingsmetodiken på Levahemmet Kolarmora har huvudsaklig Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vår utgångspunkt är socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Behandlings- och genomförandeplan utifrån placerarens vårdplan. Av behandlings- och genomförandeplanen skall framgå vilket ansvar som åligger respektive part under behandlingstiden. Månatligen s Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning till annat/eget boende anpassas individuellt efter överenskommelse med klient och uppdragsgivare. Eftersom Levahemmet Kolarmora AB ingår i Levagruppen AB (www.levagruppen.se) vilket ger goda möjligheter till en individuellt utformad utsluss och eftervård genom Levagruppens fa Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  I närliggande samhällen finns tillgång till utbud av olika utbildningar. Utbildningsinsatser utformas i samråd med klient och uppdragsgivare.

 • Sysselsättning

  Vi uppmuntrar klienterna till fysisk aktivitet och som en del av vår miljöterapi finns ex.vis möjligheter till fastighetsskötsel, målning/snickeri, matlagning och trädgård tillsammans, och med stöd av, våra praktiker inom personalen. Fritidsaktiviteter är viktiga delar av behandlingen. Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Eftersom det är en individuell behandling med individuellt anpassade insatser och mål så varierar behandlingstiden mellan 6 mån - 2 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Telefonkontakt/remiss. En informativ träff på Levahemmet Kolarmora tillsammans med klient och uppdragsgivare inleder oftast en eventuell inskrivning. Vid informationen berättar vi om hur en behandling på Levahemmet Kolarmora ser ut. Vi beskriver de dagliga rutinerna, om regler och riktlinj Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Levahemmet Kolarmora ingår sedan 2011-01-01 i Levagruppen AB. Verksamheten startade ursprungligen 1993 men har i och med ägarbytet fått en delvis annan inriktning och en helt ny organisation. Föreståndaren har mer än 25 års yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet. Personalgruppen i öv Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker/läkare, en heldag per vecka. Leg. psykolog.
  Specialistsjuksköterska heltid måndag - fradag.

 • Handledning

  Gemensam handledning en halv dag varannan vecka under ledning av erfaren psykolog/psykoterapeut.

 • Samverkan

  I samband med inskrivningen görs en överenskommelse med placeraren om form av återkoppling. Överenskommelse görs upp kring intensiteten för den skriftliga återrapporteringen samt när uppföljningsmöten skall äga rum. Vi uppmuntrar placerare att komma på besök samt att hålla telefonkontakt s Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  - Levahemmet Kolarmora arbetar med ett kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001:2000. - Gemensam och individuell handledning under ledning av erfaren psykolog/psykoterapeut - Utvärdering och utveckling av verksamheten sker vidare genom att ledningen genomför månatliga genomgångar av Läs mer...

 • Fortbildning

  Kontaktmannautbildning samt utbildning i miljöterapi.
  I samband med ISO-certifieringen fick hela personalen utbildning i kvalitetssäkringsarbete samt att alla blev utbildade internrevisorer.

 • Kommunikation/Avstånd

  Levahemmet Kolarmora ligger c:a fem mil från Uppsala och drygt en mil från Hallstavik. Till Stockholm är det cirka 10 mil. Bra förbindelser med buss, tåg och flyg.

 • Referenser

  Se ramavtal.

 • Övrigt

  Kolarmora har ett väl etablerat samarbete med Folktandvården i Hallstavik samt med Vårdcentralen i Hallstavik. Akutsjukvård finns på Norrtälje sjukhus och på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dygnet-runt bemanning Under förutsättning att berörda parter planerar i god tid uppmuntrar vi ti Läs mer...

Levahemmet Kolarmora AB ( Levagruppen AB moderbolag )

 • Pettbol 207
  740 12 Knutby
  0174-60041
 • info@levagruppen.se
  www.levagruppen.se
 • Org-nr: 556451-2902
 • Kontaktperson
 • Kenneth Söderman
  0174-600 41, 0174-600 88
  kenneth@levagruppen.se
 • Anders Berglund
  0152-714571
  anders@levagruppen.se
 • Sylvi-Ann Wilhelmsson, Klientahndläggare/ Samtalsterapeut 0174-600 88, 0174-600 88
 • Eva Elelid, Drogterapeut, 0174-600 88, 0174-600 41
 • Män 18-50 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Konvalescens
 • Psykosocial problematik
 • Metadon/Subutexbehandling
Senast uppdaterad: 2017-03-31
Levahemmet Kolarmora AB ( Levagruppen AB moderbolag )

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida